ΠΜΣ Κοινωνιολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο: Δικαιολογητικά και εξεταζόμενα μαθήματα

πάντειο-πμσ-δημόσια-διοίκησηΟι πτυχιούχοι που επιθυμούν να εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο πτυχίου, ισοτιμία και αντιστοιχία από ΑΣΠΑΙΤΕ (εάν το πτυχίο είναι από την αλλοδαπή)
 • Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών
 • Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου
 • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (προσκόμιση τίτλων, σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα) ή πιστοποίηση γνώσης γαλλικής γλώσσας (προσκόμιση τίτλων, σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα). Εάν η πιστοποίηση δεν υπάρχει, ο υποψήφιος εξετάζεται σε μετάφραση αποσπάσματος από την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Στην αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Διαδικασία επιλογής


 • Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων αναλαμβάνει η Επιτροπή Εξετάσεων. Στην Επιτροπή Εξετάσεων μετέχουν ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος έχει και την ευθύνη της σύγκλησης της και τα μέλη ΔΕΠ στα οποία ανατίθεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης η βαθμολόγηση των προς εξέταση μαθημάτων.
 • Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων που διεξάγονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις γίνονται στα ακόλουθα μαθήματα:
 1. Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
 2. Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας
 3. Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

Μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, η Επιτροπή Εξετάσεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα στα οποία αναγράφεται η βαθμολογία για κάθε ένα από τα μαθήματα καθώς και ο μέσος όρος βαθμολογίας. Ως βάση επιτυχίας θεωρείται το 5.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί οι 21 πρώτοι από τους επιτυχόντες (όπως ορίζεται κάθε φορά από την προκήρυξη), με βάση τη σειρά βαθμολογίας, σύμφωνα με το μέσο όρο στις γραπτές εξετάσεις.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από τον προβλεπόμενο αριθμό επιτυχόντων που επιλέγουν μια κατεύθυνση τότε η επιλογή γίνεται ως εξής:

 • Λαμβάνεται υπ’όψιν η σειρά επιτυχίας, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου για τη συγκεκριμένη αυτή κατεύθυνση αριθμού φοιτητών.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπ’όψιν ο βαθμός στο μάθημα της κατεύθυνσης αυτής.
 • Για τους υπόλοιπους, η κατανομή τους ως προς τις άλλες δύο κατευθύνσεις γίνεται με βάση:
  • Α. Μέσο όρο βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα
  • Β. Τη βαθμολογία στα μαθήματα της κάθε μίας από τις υπόλοιπες κατευθύνσεις
  • Γ. Συνέντευξη και υπόλοιπα προσόντα.

Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 21. Η Επιτροπή Εξετάσεων υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης προς επικύρωση τον πίνακα επιλογής για την εισαγωγή στο Α εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διαβάστε Επίσης  Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού» από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!