Η αναγνώριση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών ως κοινωνικό πρόβλημα στην Ε.Ε.

Η υπερχρέωση των νοικοκυριών αναγνωρίστηκε πρωταρχικά ως ένα πιεστικό κοινωνικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως μέσω της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και συγκεκριμένα της Επιτροπής των Υπουργών του 2007 προς τα κράτη-μέλη σχετικά με τις νομικές λύσεις στα προβλήματα χρέους[1]. Στα εισαγωγικά χωρία της Σύστασης γίνεται φανερό ότι η υπερχρέωση των νοικοκυριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αποτελεί απλά ένα οικονομικό ζήτημα και πρόβλημα το οποίο έχει επεκταθεί στα περισσότερα κράτη-μέλη, αλλά λειτουργεί ως θύλακας κοινωνικών προβλημάτων και κυριότερα οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό:

… Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερχρέωση των ατόμων και των οικογενειών έχει γίνει ένα όλο και περισσότερο διαδεδομένο πρόβλημα στα περισσότερα κράτη-μέλη, το οποίο συχνά οδηγεί σε κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα υγείας και στον κοινωνικό αποκλεισμό των οικογενειών και μπορεί να θέσει τις πρώτες ανάγκες των παιδιών σε κίνδυνο …

Στην Παράγραφο 4 της Σύστασης γίνεται ορατός ο στόχος της κοινωνικής ενσωμάτωσης των υπερχρεωμένων και όχι απλά η οικονομική τους αποκατάσταση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις πολυσύνθετων μέτρων κοινωνικής πολιτικής:

Θα πρέπει να εισαγάγουν μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι για την διευκόλυνση της αποκατάστασης των υπερχρεωμένων ατόμων και των οικογενειών τους και την επανενσωμάτωσή τους στην κοινωνία κυρίως μέσω….

Σε θεσμικό επίπεδο ΕΕ το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Νοεμβρίου του 2001[2], ήταν το πρώτο «αχνό βήμα» προς την κοινωνική διάσταση της υπερχρέωσης αφού τοποθέτησε την επίλυση του ζητήματος τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική αποκατάσταση των οφειλετών μέσω νομικών διαδικασιών που πρέπει να επεκταθούν, χωρίς όμως να γίνεται σαφή αναφορά στον στόχο της επανενσωμάτωσης των υπερχρεωμένων.

Άρθρο 10 ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι δέκα κράτη-μέλη της ΕΕ διαθέτουν συγκεκριμένη νομοθεσία που αφορά την συλλογική ρύθμιση των χρεών σχετικά με την κοινωνική, νομική και οικονομική αποκατάσταση των υπερχρεωμένων καταναλωτών, ενώ οι κοινές διαδικασίες συλλογής χρεών συνεχίζουν να υφίστανται στα άλλα κράτη-μέλη


[1] Council of Europe, Recommendation CM/Rec (2007)8 of the Committee of Ministers to member states on legal solutions to debt problems

[2] Official Journal of the European Communities C 364/1 Council Resolution of 26 November 2001 on consumer credit and indebtedness (2001/C 364/01)

Πηγή: Ντούνης Ανδρέας, Η αντιμετώπιση ενός κοινωνικού προβλήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Η περίπτωση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ιανουάριος 2012

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!