Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π.)

 

Ίδρυση  Το ΚΕΚΜΟΚΟΠ ιδρύθηκε το 1990 με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου. Η οικονομική διαχείριση γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και τελεί υπό την εποπτεία της Συγκλήτου.
   
Διοίκηση  Διοικείται από Πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ορί­ζεται με τριετή θητεία από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.
   
Σκοποί  

Ως σκοπούς του το ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π. έχει:

 

♦ Την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, αυτοτελώς, κατ’ ανάθεση ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, σε θέματα κοινωνικής μορφο­λογίας, δημογραφίας, κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολο­γίας, κοινωνικής γεωγραφίας, εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας και κοινωνικής πολιτικής.

 

♦ Την παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έρευνας και ενημέρωσης σε θέματα επιστημονικής αρμοδιότητας του ΚΕΚΜΟΚΟΠ και του επιστημονικού προσωπικού.

 

♦ Την ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που μπορεί:

 

– Να διευκολύνει το διδακτικό έργο του Τμήματος.

 

– Να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας και το σύνδεσμο του ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνική πραγματικότητα και τα προβλήματα της.

 

– Να καταστήσει προσιτή την επιστημονική γνώση και τους επι­στημονικούς προβληματισμούς στον ευρύτερο έξω Πανεπιστη­μιακό χώρο.

   
Δραστηριότητες
 

 

 

 Οι δραστηριότητες του ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π. εκτείνονται σε ευρύτερα πεδία, όπως:

 

♦ Ερευνητικά Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

 

♦ Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από ΕΕ μέσω Ελληνικών φορέων.

 

♦ Ημερίδες – Διημερίδες

 

♦ Βάση βιβλιογραφικών και αρθρογραφικών δεδομένων για την ελλη­νική κοινωνία και τον ελληνισμό.

 

♦ Εκδόσεις Βιβλίων:

 

– Εκθέσεις

 

– Θεματικές Εκθέσεις

 

– Εθνικές Εκθέσεις

 

– Τελική Έκθεση (Σύνθεση ευρημάτων σε συγκριτικό Ευρωπαϊκό Επίπεδο)

 

– Δημοσιεύσεις στο περιοδικό European Journal of Education v35 (2000)

 

– Ενημερωτικές   Εκθέσεις  του  προγράμματος  μεταυποχρεωτικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

   
Επικοινωνία  

 

Λεωφ. Συγγρού 134, 176 71 Καλλιθέα

 

4ος όροφος

 

τηλ: 2109238-473, fax: 2109238-290

 

Διαβάστε Επίσης  Προσωρινό μέσο SURE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

There is one comment

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!