Στο 16% το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δυο φύλα

Το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα, ή η μέση διαφορά των ωριαίων αποδοχών γυναικών και ανδρών στην ΕΕ, ανέρχεται σε 16%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εικόνα δεν έχει αλλάξει καθόλου μετά από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών εξακολουθεί να υφίσταται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και κυμαίνεται από 27,3% στην Εσθονία μέχρι 2,3% στη Σλοβενία. Τα συνολικά στοιχεία δείχνουν μια ελαφριά καθοδική τάση τα τελευταία χρόνια, με μείωση 1,1% μεταξύ 2008 και 2011. Από την έκθεση συνάγεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την καταπολέμηση των μισθολογικών ανισοτήτων στην ΕΕ έγκειται στην πρακτική εφαρμογή των κανόνων για ίσες αμοιβές και στη μη άσκηση προσφυγών από γυναίκες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Η έκθεση αξιολογεί την εφαρμογή των διατάξεων για ίσες αμοιβές στην πράξη σε χώρες της ΕΕ, και προβλέπει ότι στο μέλλον η κύρια πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη θα είναι η ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της οδηγίας του 2006 σχετικά με την ισότητα των φύλων.

Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, μεριμνά ώστε τα κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά στο δίκαιό τους κανόνες της ΕΕ περί ίσης μεταχείρισης, και έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά 23 κρατών μελών για τον τρόπο με τον οποίο αυτά μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο μια σειρά νόμων της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. Όλες, εκτός από μία από τις υποθέσεις αυτές έχουν περατωθεί.

Ωστόσο, η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών προσκρούει στην έλλειψη διαφάνειας των συστημάτων αμοιβών, στην έλλειψη σαφών δεικτών αναφοράς για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, και στην έλλειψη σαφών πληροφοριών για τους εργαζομένους που θίγονται από την άνιση μεταχείριση. Η αύξηση της διαφάνειας των αποδοχών θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση των ατόμων που πέφτουν θύματα διακρίσεων, ώστε αυτά να μπορούν να συγκρίνουν ευκολότερα τις αμοιβές τους με τις αμοιβές εργαζομένων του άλλου φύλου.

Στην πραγματικότητα, μόνο δύο κράτη μέλη (Γαλλία και Κάτω Χώρες) έχουν μεταφέρει επαρκώς και με σαφήνεια στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία του 2006 για την ισότητα των φύλων, οπότε δεν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες από αυτά. Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση στα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και επιβολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, ενδεχομένως με περαιτέρω διαδικασίες επί παραβάσει.

econews.gr

Διαβάστε Επίσης  Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ: στοιχεία και αριθμοί (γράφημα)

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!