30.000 νέες θέσεις απασχόλησης μέσω των Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση

30.000 νέες θέσεις απασχόλησης για ανέργους αναμένονται μέσω των Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) (ΑΠ007). Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στοχεύουν στη δημιουργία 30.000 θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

Τα ΤοπΣΑ προκηρύσσονται από τις 13 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Περιλαμβάνουν δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα, κτλ.

Στόχος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο
 
Ωφελούμενοι: 30.000 Άνεργοι (περίπου)
 
Αναλυτικότερα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
Στόχος των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) είναι η δημιουργία  θέσεων εργασίας για ανέργους με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, αλλά και η ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε  να:
 
— ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
— αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
— αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν
 
Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθούν τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης, καθώς και οι τομείς παρέμβασης, θα προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης που θα υποβάλλουν Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις θα λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς. Ο βαθμός επίτευξης του στόχου του κάθε Σχεδίου Δράσης θα αξιολογείται με βάση τον αριθμό των δημιουργούμενων νέων θέσεων
απασχόλησης.
 
Στόχος: Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.
 
Ωφελούμενοι: 30.000 περίπου Άνεργοι
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Oι ωφελούμενοι/ες της παρέμβασης θα πρέπει να είναι άνεργοι:
— εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή
— όσοι ασφαλίζονται σε διαφορετικά ταμεία από το ΙΚΑ (π.χ. Μηχανικοί, Αγρότες) πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, η οποία χορηγείται από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 
 Τι Χρηματοδοτείται:
Τα Σχέδια Δράσης που υποβάλλουν οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις και περιλαμβάνουν ενέργειες όπως:
 
 Συμβουλευτική – πληροφόρηση – υποστήριξη (παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Ομάδες Στόχου για την προώθηση σε θέσεις απασχόλησης, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους εργοδότες, κ.ά) Κατάρτιση – Επιμόρφωση Δικτύωση Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης
 
Περιοχή υλοποίησης: Οι 13 Περιφέρειες της χώρας
 
Υποβολή αιτήσεων (υποχρέωση των ενδιαφερόμενων Αναπτυξιακών Συμπράξεων). Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις υποβάλλουν τα Σχέδια Δράσης στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Μετά από την αξιολόγηση και έγκριση των Σχεδίων Δράσης, οι άνεργοι παραπέμπονται στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
 
Φορέας Διαχείρισης: Oι 13 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) Φορέας Υλοποίησης: Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες συστήνονται βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α)
 
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Προϋπολογισμός: 80.000.000€ Προγραμματισμός: Η Πρόσκληση προς τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις θα γίνει από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών. Μετά από την αξιολόγηση και έγκριση των Σχεδίων Δράσης, οι άνεργοι παραπέμπονται στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
 
Τίτλος Πράξης: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1 του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 (3.1, 3.2 και 3.3) «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»
 
Περισσότερα: www.epanad.gov.gr και στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των 13 Περιφερειών:
 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Διεύθυνση:Ηροδότου 20, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ: 25310 81289, 25310 82080
Φαξ: 25310 81601
Ε-mail: anmathraki@mou.gr
Web: www.eydamth.gr
 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313 321700
Φαξ: 2313 321701-2
Ε-mail: pepkm@mou.gr
Web: http://www.pepkm.gr
 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Διοικητήριο – ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη
Τηλ: 24610 53900
Φαξ: 24610 53969
Ε-mail: dytikimakedonia@mou.gr
Web: http://www.pepdym.gr
 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Διεύθυνση: Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
Τηλ: 2413 505100
Φαξ: 2410 287408
Ε-mail: thessalia@mou.gr
Web: www.thessalia.gr
 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση: Υψηλάντου 12, 351 00 Λαμία
Τηλ: 22310 52861-2-3
Φαξ: 22310 52864
Ε-mail: stereaellada@mou.gr
Web: www.stereaellada.gr
 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου
Διεύθυνση: 8ης Μεραρχίας 5-7, 454 45 Ιωάννινα
Τηλ: 26513 60500
Φαξ: 26513 60550
Ε-mail: ipiros@mou.gr
Web: www.peproe.gr
 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση: ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα
Τηλ: 2610 461670-2
Φαξ: 2610 422978
Ε-mail: dytikiellada@mou.gr
Web: www.dytikiellada.gr
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
Διεύθυνση: Τέρμα Ερ. Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Τηλ: 2713 601300
Φαξ: 2713 601307
Ε-mail: peloponnisos@mou.gr
Web: www.peloponnisos.gr
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Διεύθυνση: Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ: 2613 60000 -1-2
Φαξ: 26610 80360
Ε-mail: ionia@mou.gr
Web: www.pepionia.gr
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98 – 100, 117 41 Αθήνα
Τηλ: 213 1501500
Φαξ: 213 1501501
Ε-mail: info@pepattikis.gr
Web: www.pepattikis.gr
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Διεύθυνση: Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο
Τηλ: 2813 404500
Φαξ: 2810 335040
Ε-mail: kriti@mou.gr
Web: http://www.pepkritis.gr
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Διεύθυνση: 1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: 22513 52000
Φαξ: 22513 52014-5
Ε-mail: vorioaigaio@mou.gr
Web: www.pepba.gr
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση: Παντελή Βάρδακα & Σάκη Καραγέωργα, 841 00 Ερμούπολη
Τηλ: 22813 60800
Φαξ: 22813 60860
Ε-mail: notioaigaio@mou.gr
Web: www.notioaigaio.gr
 
______________
socialpolicy.gr
Διαβάστε Επίσης  “Προσωπική και Κοινωνική Ενδυνάμωση κατά την Αναζήτηση Εργασίας: Διαχείριση χρόνου/άγχους/μεταβάσεων” | 2o Ομαδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Ανέργων Γυναικών Δήμου Χαλανδρίου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!