Αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας ως συντάξιμης βάσει του αρχικού αιτήματος του πολίτη προς το ΓΛΚ

συνήγορος-του-πολίτηΣυνήγορος του Πολίτη – Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας –  Σύνοψη Διαμεσολάβησης – Μάρτιος 2014

Πολίτης διαµαρτυρήθηκε στον Συνήγορο για τον τρόπο με τον οποίο η ∆ιεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) θα υπολόγιζε το ποσό το  οποίο έπρεπε να καταβάλει για την αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας του στον ιδιωτικό τοµέα.
 
Αρχικά, ο πολίτης είχε υποβάλει το 1992 αίτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας του στον ιδιωτικό τοµέα και εξαγορά αυτής, προκειµένου ο ασφαλιστικός του χρόνος να προσαυξηθεί στο δηµόσιο. Ωστόσο, η αρµόδια διεύθυνση του ΓΛΚ τον ενηµέρωσε εγγράφως ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν αναγκαίο διότι στην περίπτωση του ισχύουν οι  διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Το 2011, και ενώ πλησίαζε ο χρόνος συνταξιοδότησής του, επισκέφθηκε τη ∆ιεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ για να λάβει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για το ζήτηµα της διαδοχικής ασφάλισης, και ενηµερώθηκε προφορικά ότι η έγγραφη απάντηση που είχε λάβει δεν ανταποκρινόταν πλέον στα ισχύοντα. Γι αυτό το λόγο υπέβαλε εκ νέου σχετικό αίτηµα. Στη συνέχεια, διαπίστωσε την άρνηση της αρµόδιας διεύθυνσης του ΓΛΚ να υπολογίσει το ποσό για την αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας του σύµφωνα με τις αποδοχές του το 1992, αλλά με βάση τις τρέχουσες αποδοχές του, οι οποίες είναι υψηλότερες από αυτές που ίσχυαν προ εικοσαετίας, με αποτέλεσµα την σηµαντική οικονοµική επιβάρυνσή του.
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη με επιστολή του στην αρµόδια διεύθυνση του ΓΛΚ επεσήµανε ότι με την ανωτέρω άρνηση παραβιάζεται η αρχή της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης, της εύρυθµης λειτουργίας της διοίκησης, καθώς και η υποχρέωση της δηµόσιας διοίκησης να παρέχει πληροφορίες ή και να προβαίνει σε υποδείξεις προς τους πολίτες ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις κάθε υπόθεσης. Περαιτέρω,  τόνισε ότι οι αποφάσεις που εφαρµόζονται από τη διοίκηση ενός δηµόσιου οργανισµού θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια. Εποµένως, ακόµη και στην περίπτωση που η διοίκηση παρείχε πληροφόρηση σύµφωνα με τον νόµο σε ιδιώτη και ο νόµος αυτός εν συνεχεία άλλαξε, προς το δυσµενέστερο μάλιστα, θα πρέπει να επανέλθει εκ νέου και έγκαιρα ενηµερώνοντας τον πολίτη για τις αλλαγές που επήλθαν.
 
Η Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ επιδεικνύοντας πνεύµα κατανόησης και ιδιαίτερης διάθεσης συνεργασίας έκανε δεκτή την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη και τελικά θα υπολογίσει το ποσό για την αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας του πολίτη βάσει των αποδοχών του το 1992, χρόνο κατά τον οποίο υπέβαλε την αρχική αίτηση αναγνώρισης.

____

Διαβάστε Επίσης  Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας 2018: Βιώσιμες υποδομές, υπηρεσίες και κοινωνική προστασία για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και κοριτσιών της υπαίθρου

www.synigoros.gr

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!