Συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές – Διατήρηση δικαιωμάτων σε περίπτωση μετακίνησης στο εξωτερικό

Κατάθλιψη στο χώρο εργασίας

Οι διατάξεις της νομοθετικής πράξης πρέπει να καθιερωθούν έως τις 21 Μαΐου 2018. Η Eπιτροπή θα συντάξει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της έως τις 21 Μαΐου 2020.

Συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές – Διατήρηση δικαιωμάτων σε περίπτωση μετακίνησης στο εξωτερικό

Η νομοθετική πράξη εγγυάται ότι τα άτομα που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν δεν χάνουν τις παροχές που έχουν ήδη αποκτήσει στο πλαίσιο της σημερινής εταιρείας τους ή του σημερινού επαγγελματικού συστήματος συνταξιοδότησης.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2014/50/EE του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

ΣΎΝΟΨΗ

Τα κράτη μέλη παρέχουν κρατικές συντάξεις στους πολίτες τους όταν αυτοί συνταξιοδοτούνται. Από τις απαρχές της Eυρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα βασικά δικαιώματα διατηρούνταν όταν κάποιος εγκατέλειπε μια χώρα για να εργαστεί ή να ζήσει σε άλλη.

Για τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που διαθέτουν πρόσθετο σύστημα συνταξιοδότησης συνδεδεμένο με την απασχόληση τους και οι οποίοι αποφασίζουν αργότερα να εργαστούν στο εξωτερικό, η κατάσταση ήταν πολύ πιο ασαφής. Πολλοί κινδύνευαν να χάσουν τις μελλοντικές συντάξεις τους, αν αποχωρούσαν από τη θέση εργασίας τους πριν να εκπληρωθούν ορισμένοι όροι, π.χ. πολύ μακρινές τελικές προθεσμίες. Αυτοί οι όροι είτε είχαν τιμωρητικό χαρακτήρα είτε τους αποθάρρυναν από τη μετακίνηση.

Η νομοθετική πράξη διασφαλίζει ότι όποιος διαθέτει δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης δεν πρόκειται να τα χάσει αν πάει να ζήσει ή να εργαστεί σε άλλη χώρα της EE.

6-θέσεις-εργασίας-σε-φορείς-της-Έυρωπαϊκής-ένωσης

Προστασία των δικαιωμάτων

Η οδηγία ορίζει τα ακόλουθα:

  • τα δικαιώματα συνταξιοδότησης θα πρέπει να θεμελιώνονται μετά από 3 χρόνια εργασίας κατά το μέγιστο. Αν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας, δεν πρέπει να είναι υπερβαίνει τα 21 έτη·
  • τα δικαιώματα εργαζομένων που αποχωρούν πριν τη συνταξιοδότηση από σύστημα συνταξιοδότησης το οποίο διαχειρίζεται ο εργοδότης πρέπει να διατηρούνται και να αντιμετωπίζονται όπως τα δικαιώματα των εργαζομένων που παραμένουν στο σύστημα όσον αφορά θέματα όπως η τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Eνημέρωση

Οι εργαζόμενοι σε ένα σύστημα συνταξιοδότησης μπορούν να ενημερωθούν από τους διαχειριστές του σχετικά με το πώς η λήξη της απασχόλησης ή η μετακίνησή τους μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και τους όρους που θα ισχύουν για τη μελλοντική μεταχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων.

Όσοι έχουν αποχωρήσει από το σύστημα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με την αξία και τη μεταχείριση των δικαιωμάτων τους.

Χρονοδιάγραμμα

Οι διατάξεις της νομοθετικής πράξης πρέπει να καθιερωθούν έως τις 21 Μαΐου 2018. Η Eπιτροπή θα συντάξει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της έως τις 21 Μαΐου 2020.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Eπίσημη Eφημερίδα της Eυρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2014/50/EE

20.5.2014

21.5.2018

EE L 128 της 30.4.2014

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23.07.2014

_____

© Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2015″

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!