ENABLE – Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Bullying σε Περιβάλλοντα Μάθησης και Αναψυχής

Μετάφραση: Ντούνης Ανδρέας

Το ENABLE (το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά του Bullying σε Περιβάλλοντα Μάθησης και Αναψυχής) είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του bullying και την συνεισφορά στην επίτευξη της ευημερίας των νέων μέσω της κοινωνικής και συναισθηματικής τους ανάπτυξης. Το ENABLE αποτελεί την πρώτη παν-Ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων με στόχο την καταπολέμηση του bullying.

To ENABLE διεξάγει έρευνα σχετικά με τα περιστατικά bullying, παρέχει πόρους προς τα σχολεία και οργανώνει προγράμματα mentoring. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια δάσκαλοι και 6 εκατομμύρια νέοι ηλικίας μεταξύ 11-14 ετών αναμένεται να επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει ως το Σεπτέμβριο του 2016.

Το ENABLE θα υλοποιηθεί από έξι κύριους εταίρους σε πέντε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης: από το Center Digitale Paedagogik (Δανία), το Princess Diana Awards (Ηνωμένο Βασίλειο), το South West Grid for Learning (Ηνωμένο Βασίλειο), το Συνεργάτες στη Μάθηση (Κροατία), και τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων «Παν. και Αγλαϊα Κυριακού» (Ελλάδα).

Η δράση τους συντονίζεται από το European Schoolnet, ένα μη-κερδοσκοπικό φορέα κοινοπραξίας 31 υπουργείων Παιδείας.

Το διετές πρόγραμμα οικοδομείται γύρω από τρεις άξονες:

 • Ενδυνάμωση της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης των νέων, μέσω της ενίσχυσης της ενσυναίσθησης και της αυτο-εκτίμησής τους διαμέσου εκπαιδευτικών ενοτήτων κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής που να μπορούν να ενσωματώνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι δάσκαλοι και οι γονείς θα εκπαιδεύονται μέσω online μαθημάτων καθώς και σε εθνικές και Ευρωπαϊκές κοινότητες πρακτικής-
 • Ενδυνάμωση της αυτο-γνωσίας των νέων, και της ικανότητάς τους να πραγματοποιούν αντικειμενική αυτοκριτική στη συμπεριφορά τους και στον τρόπο με τον οποίο οι πράξεις τους έχουν αντίκτυπο σε άλλους (π.χ. μετα-νόηση, meta-cognition) χρησιμοποιώντας τεχνικές αυτο-ελέγχου, όπως καθημερινές εισόδους (logs) και αξιολογήσεις από τους συνομηλίκους τους στις δικές τους παραγόμενες φωτογραφίες και βίντεο.
 • Παροχή καλύτερων μέσων βοήθειας για τους νέους μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και εφήβους, υποστήριξη στη χάραξη πολιτικής για τα σχολεία αναφορικά με την αντιμετώπιση ζητημάτων που συχνά λαμβάνουν χώρα ή εκκινούν εκτός του σχολικού πλαισίου, καθώς και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για τη μείωση του αντίκτυπου των περιστατικών bullying. Η εκπαίδευση και η αλληλο-υποστήριξη των γονέων θα διασφαλίσουν την ολιστική προσέγγιση (προσέγγιση 360 μοιρών).

Οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται στον «πυρήνα» της διαδικασίας μέσω της οικοδόμησης δεξιοτήτων και συμπεριφοράς και της συνηγορίας από τους συνομηλίκους τους. Οι εταίροι του προγράμματος θα εργασθούν με δασκάλους, σχολικούς ψυχολόγους και εθνικές γραμμές βοήθειας (παιδικής προστασίας, ασφάλειας στο διαδίκτυο κ.ο.κ) ώστε να οριστούν τα περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, τα ευάλωτα προφίλ και οι επιτυχημένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του bullying. Δύο έρευνες θα διεξαχθούν στην πορεία του προγράμματος και τα τελικά δεδομένα θα αναλυθούν για να επισημάνουν τους παράγοντες που οδηγούν στο φαινόμενο του bullying. Οικοδομώντας σε αυτές τις γνώσεις, το πρόγραμμα ENABLE αναμένεται να δημιουργήσει και να συναθροίσει τα εργαλεία αύξησης της ευαισθητοποίησης και της ενίσχυσης της κατανόησης για το φαινόμενο bullying, τις αρνητικές του συνέπειες καθώς και τον ρόλο τους στην καταπολέμησή του.

Ωφελούμενοι και στόχοι:

 • Παιδιά ηλικίας 11-14 ετών (άμεσα: 4000 συμπεριλαμβανομένων 1000 ‘σε κίνδυνο’, έμμεσα: περισσότερα από 6 εκατομμύρια)
 • Γονείς  (άμεσα: 7000, έμμεσα: περισσότερους από 10 εκατομμύρια)
 • Σχολεία  (άμεσα: 30, έμμεσα: 200 000)
 • Δάσκαλοι (άμεσα: 1500, έμμεσα: 2 εκατομμύρια)
 • Φορείς που εργάζονται με δασκάλους  (άμεσα: 30, έμμεσα: 300.000)
 • Υπουργεία Παιδείας (έμμεσα: 31)
 • Επιχειρήσεις, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), developers (εφαρμογών) (έμμεσα: 35).

Το ENABLE θα ενισχυθεί με υπηρεσίες συμβουλευτικής από δεξαμενή σκέψης (think-tank) που θα αποτελείται από 10 κορυφαίους ειδικούς από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα μέλη (7 σταθεροί και 3 «εναλλασσόμενοι επισκέπτες») θα δρουν επίσης ως αντιπρόσωποι κατά του bullying (anti-bullying) και θα αυξάνουν την ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα εντός της ευρύτερης κοινής γνώμης.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

— μειωμένα επίπεδα περιστατικών bullying στα σχολεία,

— αύξηση της ευαισθητοποίησης στους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τις αποτελεσματικές λύσεις κατά του bullying,

— αυξημένη διαθεσιμότητα πόρων για τους νέους ανθρώπους,

— και οικοδόμηση μοντέλων για την αποτελεσματική συνηγορία ομοτίμου προς ομότιμο μεταξύ παιδιών, δασκάλων και γονέων.

Το website του προγράμματος: http://enable.eun.org
Στο Twitter: #ENABLEeu

Εταίροι:

European Schoolnet (Βέλγιο) – συντονιστής
Centre for Digitale Paedagogik (Δανία)
Princess Diana Awards (Ηνωμένο Βασίλειο)
South West Grid for Learning (Ηνωμένο Βασίλειο)
Συνεργάτες στη Μάθηση (Κροατία)
Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) (Ελλάδα)

Εκροές – «κλειδιά»:

 • Η συστηματική ανασκόπηση των διαθέσιμων μεθοδολογιών κατά του bullying (anti-bullying methodologies) σε δομημένα φύλλα δεδομένα υπό ανοιχτή πρόσβαση (structured data sheets under open licence).
 • Ένα προσβάσιμο βιβλίο αναφορικά με το bullying και τις μεθοδολογίες καταπολέμησής (anti-bullying methodologies) του.
 • Εκπαιδευτικές ενότητες και σχέδια, η εφαρμογή της μεθοδολογίας της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής, που θα ενσωματώνεται με ευκολία στο σχολικό πρόγραμμα.
 • Εκπαιδευτικοί πόροι των ομοτίμων και μαθήματα για μαθητές και γονείς.
 • Προσαρμόσιμες εκπαιδευτικές ενότητες και εκπαίδευσης μέσω ομοτίμων για γονείς, σχολικό προσωπικό και νέους.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για γονείς.
 • Εκπαιδευτικό υλικό και εκπαίδευση προς τις γραμμές υποστήριξης και τους σχολικούς ψυχολόγους.
 • Καινοτόμες διαδικτυακές και δια ζώσης εφαρμογές για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του bullying από τους ίδιους τους νέους εφήβους.
 • Στη διάδοση και τις δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβάνονται ενέργειες όπως: διεθνή συνέδρια, σεμινάρια για δασκάλους, εκπαιδευτικά προγράμματα για δασκάλους, γονείς και νέους, ενεργά κανάλια επικοινωνίας των εταίρων συμπεριλαμβανομένων των social media και  εξειδικευμένων εκστρατειών προώθησης στα μέσα ενημέρωσης.

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα "Σφραγίδα Ισότητας των Φύλων" για την γεφύρωση των έμφυλων χασμάτων στους χώρους εργασίας

7-τρόποι-που-μπορείτε-να-συνεισφέρετε-enable

 

Φυλλάδιο

Flyer Enable

Πηγή: http://www.eun.org

socialpolicy.gr

There are 4 comments Join the conversation

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!