Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α. (πρώην Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ.),  η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: Ψ0Ψ0465ΦΘΕ-81Ρ διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   άρθρου   31   του   Υπαλληλικού  Κώδικα (ν.3528/2007), μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με  αμοιβή,  εφόσον  συμβιβάζεται  με  τα  καθήκοντα  της  θέσης  του  και  δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση  της  υπηρεσίας  του.  Η  άδεια  χορηγείται  για  την  άσκηση   συγκεκριμένου   έργου   ή  εργασίας,  εκτός  του  προβλεπόμενου  ωραρίου εργασίας, μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του  υπηρεσιακού  συμβουλίου το οποίο  είναι  το  μόνο  αρμόδιο  όργανο  που  γνωμοδοτεί  για  τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας,  εξετάζοντας  παράλληλα  την κείμενη   νομοθεσία  για  την άσκηση  της συγκεκριμένης δραστηριότητας και συνεκτιμώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή θα ασκηθεί.  Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται στον  υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας, ενώ ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Δυνάμει  των  ανωτέρω,  σύμφωνα  με  άποψη  του  Συνηγόρου  του  Πολίτη, η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή συνιστά αυτοτελές δικαίωμα προβλεπόμενο από τον Υπαλληλικό Κώδικα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική διάταξη (άρθρο 31), στις οποίες δεν αναφέρεται ως προϋπόθεση η μη λήψη άδειας για ανατροφή τέκνου με ή χωρίς αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.

Παράλληλα βέβαια, η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν θα πρέπει να ακυρώνει το  σκοπό χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου, ο οποίος αφορά την προστασία των τέκνων και της οικογένειας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε τις υπηρεσίες να ενημερώσουν το προσωπικό τους ότι υπάλληλοι που τελούν σε άδεια ανατροφής τέκνου δύνανται να ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή εργασία με  αμοιβή,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  31  του  Υπαλληλικού  Κώδικα,  με  την επιφύλαξη ωστόσο της μη ακύρωσης του σκοπού χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου.

————————————

Πηγή: ΔΗΜΟσιογραφικά, Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ανέργους σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!