Εμμένουν οι ανισότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας παγκοσμίως

Χαμηλές παραμένουν και οι δαπάνες για τη ψυχική υγεία

14 Ιουλίου 2015 | ΓΕΝΕΥΗ – Παγκοσμίως, σχεδόν 1 στους 10 ανθρώπους πάσχουν από κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής, αλλά μόλις το 1% των επαγγελματιών υγείας παγκοσμίως εργάζεται στον τομέα της ψυχικής υγείας. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της γης κατοικεί σε μία χώρα όπου υπάρχει λιγότερος από ένας ψυχιάτρος ανά 100.000 ανθρώπους.

Υφίστανται τεράστιες ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας που εξαρτώνται από τον τόπο διαβίωσης των ανθρώπων. Κατά μέσο όρο σε παγκόσμια κλίμακα, υπάρχει λιγότερος από ένας εργαζόμενος στον τομέα της ψυχικής υγείας ανά 10.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Άτλα για την Ψυχική Υγεία 2014 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος οι δείκτες μειώνονται κάτω από τον αριθμό του 1 εργαζομένου στον τομέα της ψυχικής υγείας ανά 100.000 κατοίκους, ενώ αντιθέτως στις χώρες υψηλού εισοδήματος ο δείκτης προσεγγίζει τον 1 εργαζόμενο ανά 2.000 ανθρώπους.

Οι δαπάνες για τη ψυχική υγεία παραμένουν χαμηλές

Η Έκθεση καταδεικνύει ότι οι παγκόσμιες δαπάνες για τη ψυχική υγεία παραμένουν πολύ χαμηλές. Οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος δαπανούν ετησίως λιγότερα από 2 δολάρια Αμερικής κατα κεφαλήν, ενώ στις χώρες υψηλού εισοδήματος η κατά-κεφαλήν δαπάνη ανέρχεται σε 50 δολάρια Αμερικής. Η πλειονότητα των δαπανών κατευθύνεται προς τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες μίας μικρής μερίδας όσων χρειάζονται φροντίδα. Οι χώρες υψηλού εισοδήματος συνεχίζουν να διαθέτουν έναν πολύ υψηλότερο αριθμό κλινών ψυχιατρικών νοσοκομείων και δείκτες εισαγωγής από ότι οι χώρες χαμηλού εισοδήματος: περίπου 42 κλίνες και 142 εισαγωγές ανα πληθυσμό 100. 000 ανθρώπων.

Η εκπαίδευση του προσωπικού πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας είναι κρίσιμη για την οικοδόμηση ικανοτήτων και την αναγνώριση και την θεραπεία ανθρώπων που πάσχουν τόσο από μείζονες όσο και από κοινές ψυχικές διαταραχές. Από το 2011, ο αριθμός των νοσηλευτριών που εργάζονται στον τομέα της ψυχικής υγείας έχει αυξηθεί κατά 35%, αλλά οι ελλείψεις συνεχίζονται σε όλα τα πεδία, ειδικότερα στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ο Άτλας είχε ως εύρημα ότι οι χώρες πραγματοποιούν πρόοδο στην δημιουργία πολιτικών, σχεδίων και νομοθεσιών για τη ψυχική υγεία, που παρέχουν τη στήριξη για την ορθή διακυβέρνηση και την ανάπτυξη υπηρεσιών. Τα δύο-τρίτα των χωρών διαθέτουν μία (ολοκληρωμένη) πολιτική ή σχέδιο και οι μισές διαθέτουν μία αυτόνομη Νομοθεσία περί Ψυχικής Υγείας. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις πολιτικές και τις νομοθεσίες δεν εναρμονίζονται πλήρως με τα διεθνή εργαλεία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εφαρμογή τους είναι συχνά ελλιπής, και τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και τα μέλη της οικογένειάς τους συχνά εμπλέκονται κατ’ ελάχιστον στην ανάπτυξή τους.

Το 2013, ο ΠΟΥ έθεσε σε εφαρμογή το Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη Ψυχική Υγεία 2013 – 2020 με τέσσερις στόχους, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η ενδυνάμωση της ηγεσίας και της διακυβέρνησης για την ψυχική υγεία, η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε περιβάλλοντα κοινότητας και η ενδυνάμωση των συστημάτων πληροφόρησης, δεδομένων/αποδείξεων και έρευνας.

Ο Άτλας του ΠΟΥ για τη Ψυχική Υγεία παρέχει τα δεδομένα βάσης για τη μέτρηση της προόδου αναφορικά με τους στόχους των σχεδίων δράσης. Η Έκδοση του 2014 αποτελεί την τέταρτη και νεότερη έκδοση, περιέχοντας δεδομένα για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των πόρων σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταμερισμών, των ανθρωπίνων πόρων και των εξειδικευμένων εγκαταστάσεων για τη ψυχική υγεία από 171 χώρες. 

Πηγή: who.int

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Δωρεάν ψυχιατρική κάλυψη 3 μηνών για την επιδημία του COVID-19 από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!