Διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα: Μια ιστορική ευκαιρία να αποφευχθεί η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη θέση και τους στόχους της ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που διεξάγεται στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Juncker και ο Eπίτροπος για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια κ. Cañete θα συμμετέχουν στη διάσκεψη δίπλα σε πολλούς παγκόσμιους ηγέτες

25/11/2015 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε την κρίσιμη σημασία της επίτευξης μιας δίκαιης, φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη συνολικής, διαρκούς και δυναμικής συμφωνίας που θα επιταχύνει την παγκόσμια μετάβαση σε οικονομίες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι, όχι μόνο θα υποστηριχθεί η αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής και το μέγεθος των προσπαθειών για την προσαρμογή των κοινωνιών στις επιπτώσεις της, αλλά θα ενισχυθεί και η μακροπρόθεσμη οικονομική αλλά και η βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Ο Επίτροπος κ. Arias Cañete δήλωσε: «Έφτασε η ώρα. Στο Παρίσι προσφέρεται μια ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Είναι η ώρα να εκφραστεί η κινητοποίηση που υπήρξε στη διαδικασία έως τη διάσκεψη στο Παρίσι σε μια φιλόδοξη, λειτουργική, νομικά δεσμευτική συμφωνία. Περισσότερες από 170 χώρες, οι οποίες καλύπτουν πάνω από το 95 % των παγκόσμιων εκπομπών, έχουν ήδη παρουσιάσει τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά το κλίμα, ενόψει της διάσκεψης. Πρόκειται για ουσιώδη αλλαγή. Αποτελεί επίσης σαφή απόδειξη της κοινής αντίληψης των κυβερνήσεων ως προς το πόσο επείγον είναι το ζήτημα, καθώς και της πολιτικής βούλησης να ανοίξει στο Παρίσι ένα νέο κεφάλαιο στη δράση για το κλίμα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό — η αξιοπιστία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τρία καίρια στοιχεία: τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου στόχου, την τακτική επανεξέταση για ακόμα πιο φιλόδοξο σχεδιασμό και την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαφάνειας και λογοδοσίας.»

Θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας πρέπει να διατηρηθεί κάτω από 2°C άνω των προβιομηχανικών επιπέδων, ώστε να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για την ΕΕ, η νέα συμφωνία πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας των κυβερνήσεων να μειώσουν τις εκπομπές τους σε βαθμό που να διατηρήσει την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω του ορίου που έχει συμφωνηθεί έως το τέλος του αιώνα. Το όραμα της ΕΕ για μια αξιόπιστη συμφωνία περιλαμβάνει τα εξής:

1. τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου στόχου, ως ορόσημου για τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των επενδυτών και του κοινού, με τη δέσμευση για μετάβαση προς οικονομίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

2. την καθιέρωση μηχανισμού για την τακτική επανεξέταση και την ενίσχυση του συλλογικού επιπέδου φιλοδοξίας·

3. την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη και οι ενδιαφερόμενοι να είναι βέβαιοι για την τήρηση των υποσχέσεων.

Χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη συμβολή της για την επίτευξη του κοινού στόχου των ανεπτυγμένων χωρών για την κινητοποίηση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως μέχρι το 2020 για τη δράση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ και της Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Πολιτική έδειξε ότι το 2014 κινητοποιήθηκαν 62 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, θέτοντας τις ανεπτυγμένες χώρες σε καλό δρόμο όσον αφορά τον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η ΕΕ είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στη χρηματοδότηση αυτή.

Στις 10 Νοεμβρίου, οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ επιβεβαίωσαν ότι το 2014 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προσέφεραν 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα (επιχορηγήσεις και δάνεια). Το μέγεθος αυτό συνιστά ουσιαστική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Τουλάχιστον 14 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά μέσο όρο 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από δημόσιες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα διατεθούν για τη στήριξη δραστηριοτήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες μεταξύ του 2014 και του 2020.

Προσαρμογή

Η ΕΕ θεωρεί ότι η υιοθέτηση μιας φιλόδοξης δράσης, ως προετοιμασίας και απάντησης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί κεντρικό στοιχείο μιας ισορροπημένης συμφωνίας. Τόσο οι μειώσεις των εκπομπών όσο και η προσαρμογή θα είναι απαραίτητες για τη διαχείριση και τη μείωση του κινδύνου από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση του κινδύνου απωλειών και ζημιών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της COP 21

Η ΕΕ υποστηρίζει θερμά το πρόγραμμα δράσης Λίμας-Παρισιού — μια πρωτοβουλία της περουβιανής και της γαλλικής προεδρίας της COP με στόχο την κινητοποίηση πολυμερούς δράσης. Έχει διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων γύρω από τα θέματα του προγράμματος δράσης που προσφέρει τη δυνατότητα σε μη κρατικούς φορείς, όπως επιχειρήσεις, πόλεις και οργανώσεις, να ανακοινώνουν ή να παρουσιάζουν εμβληματικά παραδείγματα σχετικά με αυτά τα θέματα. Τα θέματα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον ρόλο των δασών, των μεταφορών, των κτιρίων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στο περίπτερο της ΕΕ στην COP 21 θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 100 παράλληλες εκδηλώσεις, με αντικείμενο τα θέματα αυτά.

Πηγή: ec.europa.eu/greece

 

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει Στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!