Πρόσκληση για το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

υπουργείο παιδείας έρευνας και θρησκευμάτων

Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του EKT, Γιώργος Ιωαννίδης, εξέδωσε πρόσκληση για το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Η πρόκληση απευθύνεται προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν.

Η πρόσκληση αφορά στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστηµα από 01-11-2015 έως 31-10-2016, υπό την προϋπόθεση ότι η Πρακτική Άσκηση θα είναι ενσωµατωµένη στο Πρόγραµµα Σπουδών των Τµηµάτων / Σχολών των ΑΕΙ. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης πρόσκλησης θα δοθεί ορισµένη προτεραιότητα στην πρακτική άσκηση που είναι υποχρεωτική από το πρόγραµµα σπουδών των ΑΕΙ.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες μετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης έως τη 15η Μαρτίου 2016. Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται συνολικά σε 11.771.480,00 €.

Η πρόσκληση —> http://socialpolicy.gr/Πρακτική-Άσκηση.pdf

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!