Κ. Κούνεβα: «Η Ελλάδα στερεύει από πόρους καταπολέμησης της ανεργίας»

 

Κ. ΚΟΥΝΕΒΑ: – Η Ελλάδα στερεύει από πόρους καταπολέμησης της ανεργίας, αλλά η γενικολογία της Κομισιόν παραμένει… αστείρευτη

Συνεπής στην τακτική της ξύλινης υπηρεσιακής γλώσσας και της «μη απάντησης» η Κομισιόν δεν έχει να προτείνει σχεδόν τίποτα για να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη εξάντληση των κοινοτικών κονδυλίων για την ανεργία στην Ελλάδα από τις αρχές του 2017 και μέχρι το 2020. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL, Κωνσταντίνας Κούνεβα, η Επίτροπος Απασχόλησης Μαριάν Τίσεν αναφέρει ότι «η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς (!) το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα», ενώ για το γεγονός ότι οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (1,4 δισ. για την περίοδο 2014-2020) εξαντλούνται παραπέμπει αορίστως στην αναμενόμενη εντός του 2016 επανεξέταση της κατανομής των κονδυλίων Συνοχής.

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά της Κομισιόν ότι η ανακατανομή των αποθεματικών κονδυλίων στα κράτη μέλη θα γίνει με βάση την «επίτευξη των εγκεκριμένων οροσήμων», τη στιγμή που είναι πασιφανής η πολύ μικρή επίδραση των προγραμμάτων ενίσχυσης ανέργων (κατάρτιση, voucher κλπ) στην μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, η οποία παραμένει στα επίπεδα του 24%, υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Στο κρίσιμο ερώτημα της Κ. Κούνεβα, πώς σχολιάζει η Κομισιόν το γεγονός ότι την περίοδο 2007-2013, αν και απορροφήθηκε το 90% των κοινοτικών κονδυλίων, η ανεργία τριπλασιάστηκε, η επίτροπος Μ. Τίσεν αποφεύγει να απαντήσει. Παραπέμπει αορίστως στην ανάγκη για «έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν» στο πλαίσιο του τρίτου Μνημονίου και στην αυτονόητη ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια «όντως φθάνουν στους δικαιούχους για τους οποίους προορίζονται, χωρίς καθυστέρηση». Πράγμα για το οποίο η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας καταβάλει αξιοσημείωτες προσπάθειες, οι οποίες όμως προσκρούουν στους λιγοστούς πόρους, στις αντιδράσεις του «πελατειακού συστήματος» των προγραμμάτων απασχόλησης- κατάρτισης, αλλά και στις ακαμψίες των κανονισμών του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των άλλων ταμείων συνοχής, τυφλά προσκολλημένες στις αναποτελεσματικές λεγόμενες «ενεργητικές» πολιτικές απασχόλησης.

Διαβάστε Επίσης  Εργασιακές Σχέσεις και Μεταναστευτική Πολιτική στην Εποχή των Μνημονίων

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της ερώτησης της Κ. Κούνεβα και της απάντησης της επιτρόπου Μαριάν Τίσεν (με το ελληνικό και το αγγλικό κείμενο των υπηρεσιών της Κομισιόν).

Η ερώτηση:

«Θέμα: Εξάντληση κοινοτικών κονδυλίων για προγράμματα απασχόλησης μετά το 2016

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής (Φθινόπωρο 2015), τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ, η ανεργία στην Ελλάδα θα παραμείνει σε πρωτοφανή επίπεδα, 25,8% το 2016 με μικρή υποχώρηση στο 24,4% το 2017.

Παρά τα ειδικά μέτρα που έλαβε η ΕΕ, με στήριξη του EK (Ψήφισμα P8_TA(2015)0332), οι πόροι χρηματοδότησης δράσεων επανένταξης ανέργων εξαντλούνται στις αρχές του 2017. Από το 1,4 δισ. ευρώ του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί και σχεδιαστεί έργα προϋπολογισμού 950 εκατ. ευρώ και απομένουν 450 εκατ. για το υπόλοιπο της περιόδου 2014-2020.

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εργασίας μέσα στο 2016 θα έχουν προκηρυχθεί και τα τελευταία προγράμματα που αντιστοιχούν στους εναπομείναντες πόρους του ΕΚΤ, με αποτέλεσμα σχεδόν για όλη την υπόλοιπη τετραετία 2017-2020 να μην υπάρχουν καθόλου πόροι.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό χρηματοδότησης ενώ η ανεργία στην Ελλάδα θα είναι υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο στην Ε.Ε.;
– Κατά την επικαιροποίηση του ενωσιακού προϋπολογισμού το 2016 θα προκύψουν πρόσθετοι πόροι για την απασχόληση;
– Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι, στο διάστημα 2007-2013, παρά την απορρόφηση άνω του 90% των πόρων, η ανεργία υπερτριπλασιάστηκε (από 8,9% στο 27,5%);»

Η απάντηση της Κομισιόν:

«Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής (16.3.2016)

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα και εξακολουθεί να υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή συντονίζει τη στήριξη από τα κράτη μέλη (ΚΜ) για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της ελληνικής υπηρεσίας απασχόλησης, με στόχο την παροχή αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης για άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες.

Διαβάστε Επίσης  Εργασιακές Σχέσεις και Μεταναστευτική Πολιτική στην Εποχή των Μνημονίων

2. Το 2016 η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη συνολική κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής Συνοχής σε όλα τα ΚΜ για τα έτη 2017-2020 ώστε να ληφθούν υπόψη τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Επιπλέον, με βάση την επανεξέταση των επιδόσεων, το αποθεματικό επίδοσης θα χορηγείται στα Κ-Μ με κριτήριο το πώς  έχουν συμβάλει περισσότερο στην προσπάθεια επίτευξης των εγκεκριμένων οροσήμων . Επί του παρόντος η Ελλάδα μπορεί να αποφασίσει να ανακατανέμεται η χρηματοδότηση προς προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους εντός των προβλεπόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

3. Η υψηλή ανεργία αποτελεί συνέπεια της εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Για να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, η Ελλάδα οφείλει να επιστρέψει στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ είναι καίριας σημασίας εν προκειμένω. Η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS) παρέχει και συντονίζει την τεχνική βοήθεια προς την Ελλάδα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τη βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. Η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS) υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές στην απλούστευση των διαδικασιών και στην ανάπτυξη ικανότητας δημιουργίας προγραμμάτων για τους δικαιούχους . Η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα και η εξασφάλιση ότι τα κονδύλια όντως φθάνουν στους δικαιούχους για τους οποίους προορίζονται, χωρίς καθυστέρηση, θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη στην Ελλάδα».

europarl.gr

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!