Το Υφιστάμενο Πλαίσιο Επαγγελματικών Προοπτικών Κοινωνικής Πολιτικής και το Σχέδιο Άμεσων και Μακροπρόθεσμων Παρεμβάσεων του ΣΕΚΠ

Νίκος Κουραχάνης,

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Με αφορμή το αφιέρωμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας του ΣΕΚΠ στις επαγγελματικές πορείες αποφοίτων κοινωνικής πολιτικής (Αρ. Φύλλου 7, 04/04/2016) παρακάτω θα προσπαθήσω να αναφερθώ στο υφιστάμενο περίγραμμα των επαγγελματικών προοπτικών. Αυτό θα επιχειρηθεί αφενός με την σκιαγράφηση του πολυεπίπεδου πλαισίου θέσεων απασχόλησης διαμέσου των φορέων και, με βάση αυτό, αφετέρου με την πρόταση ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών άμεσων και μακροπρόθεσμων ενεργειών με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή κατοχύρωση τους.

 1. Το Πλαίσιο

Το επαγγελματικό τοπίο των επιστημόνων κοινωνικής πολιτικής διέπεται διαχρονικά από κατακερματισμό, υποβάθμιση και ασάφεια. Φαινόμενα αναντίστοιχα με τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν από τις σπουδές τους στα εν λόγω Πανεπιστημιακά Τμήματα. Οι επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια για να ερευνούν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής σε ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής διοίκησης.

Είναι γεγονός πως μέχρι την εμφάνιση της κρίσης ο κυρίαρχος προσανατολισμός των αποφοίτων ήταν η απορρόφηση τους στο δημόσιο τομέα. Η πρόσβαση αυτή όμως δεν εκπληρωνόταν με την αξιοποίηση των ειδικών επαγγελματικών χαρακτηριστικών τους, μια τέτοια αβλεψία του ελληνικού δημοσίου εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα, αλλά με την απορρόφηση τους από την δεξαμενή του γενικού πληθυσμού πτυχιούχων. Ωστόσο, οι θεμελιώδεις αναδιαρθρώσεις που επιφέρουν οι πολιτικές λιτότητας και οι δραματικές περικοπές στο σύστημα κοινωνικής προστασίας δημιουργούν ένα νέο τοπίο επαγγελματικών προοπτικών.

Καταρχήν, η απότομη αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων καθιστά τον ρόλο των επιστημόνων κοινωνικής πολιτικής πιο σημαντικό από ποτέ. Οποιαδήποτε πολιτική διαχείρισης των νέων κοινωνικών προκλήσεων οφείλει να αξιοποιήσει το ειδικά καταρτισμένο αυτό επιστημονικό δυναμικό. Δεύτερον, η αναδιάταξη των πυλώνων παροχής κοινωνικής πολιτικής με την οπισθοχώρηση του κρατικού και την ενδυνάμωση του ιδιωτικού και του μη κυβερνητικού δημιουργεί εμμέσως μια θετική εξωτερικότητα. Το τοπίο των επαγγελματικών προοπτικών διέπεται από νέες προκλήσεις για τους επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής με την απορρόφηση τους στις ΜΚΟ (οι όροι εργασίας και αμοιβής είναι θέμα προς συζήτηση) αλλά και με την αξιοποίηση των εργαλείων της κοινωνικής οικονομίας και, πρωτίστως, των προοπτικών των κοινωνικών συνεταιρισμών. Εδώ ακόμη υπάρχουν περιθώρια για ανάπτυξη δράσεων νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην κοινωνική πολιτική, τα οποία στο νέο προγραμματικό πλαίσιο λαμβάνουν σημαντική οικονομική ενίσχυση σε ορίζοντα διετίας. Τρίτον, την στιγμή που η κρίση ισοπεδώνει τις επαγγελματικές προοπτικές όλων των ειδικοτήτων και όλων των νέων ανθρώπων η τράπουλα μπορεί να ξαναμοιραστεί. Οι αδικημένοι της ιστορίας έχουν μια νέα ευκαιρία διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της αναδιάταξης της δομής του συστήματος κοινωνικής προστασίας και της διαμόρφωσης των ρόλων που θα προβλεφθούν στον ορίζοντα κάλυψης των νέων κοινωνικών αναγκών (η επικείμενη ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και των νέων δομών που θα δημιουργηθούν είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση για τις μάχες που έρχονται).

 1. Η Υφιστάμενη Κατάσταση

Ένα ακόμη ζήτημα είναι ότι η πολυεπίπεδη υπόσταση της κοινωνικής πολιτικής ως αντικειμένου κοινωνικής δράσης επιβαρύνεται από την αναποτελεσματική δομή και την έλλειψη ενημέρωσης των φορέων της δημόσιας διοίκησης. Είναι γεγονός πως εντοπίζονται εξόφθαλμες παραλείψεις και αδικίες που οδηγούν σε αποκλεισμό των επιστημόνων αυτών από θέσεις που θα έπρεπε να διαθέτουν πρόσβαση αυτονόητα. Ιδιαίτερα για την διάσταση των προκηρύξεων φορέων του δημοσίου η ασύμμετρη διαμόρφωση της σύνθεσης των Κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οδηγεί σε εγγενείς παραδοξότητες. Ενδεικτικά, παρατηρούνται ειδικότητες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κάποια Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής και κάποια άλλα όχι!

Παρ’ όλα αυτά το βασικό μας όπλο είναι η διεπιστημονική υπόσταση της Κοινωνικής Πολιτικής που οδηγεί σε πολυθεματικούς τομείς παρεμβάσεων των κοινωνικών πολιτικών. Η κοινωνική πολιτική ενσωματώνεται σε ένα πολυεπίπεδο πλέγμα φορέων υπερεθνικού, εθνικού και τοπικού επιπέδου αλλά και διαφορετικών πυλώνων δημόσιου, μη κυβερνητικού και ιδιωτικού. Παράλληλα, αποτελεί ένα διεπιστημονικό αντικείμενο που εδράζεται σε θεμελιώδεις κοινωνικές θεωρίες προσφέροντας στους Πτυχιούχους τις δεξιότητες διδασκαλίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Ακριβώς δηλαδή όπως όλοι οι υπόλοιποι κοινωνικοί επιστήμονες. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της, μάλιστα, της επιτρέπει να κινείται και να συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών πειθαρχιών των κοινωνικών επιστημών όπως η κοινωνιολογία, η πολιτική επιστήμη, το δίκαιο, η κοινωνική ανθρωπολογία, η οικονομική επιστήμη, η ιστορία κ.α. Κατά προέκταση επομένως προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα πρόσβασης σε όψεις των επαγγελματικών προοπτικών των παραπάνω κλάδων.

Πέρα από τους φορείς του δημόσιου τομέα και την τυπική εκπαίδευση, όπως ήδη αναφέρθηκε, αναπτυσσόμενες είναι και οι επαγγελματικές προοπτικές στη σφαίρα της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Στη μεν πρώτη περίπτωση οι σχετικές προκηρύξεις των ΜΚΟ φαίνεται να κινούνται σε μια ενοποιητική κατεύθυνση ζητώντας συνήθως κοινωνικούς επιστήμονες εν γένει (εξαιρείται εδώ ο κλάδος των κοινωνικών λειτουργών για προφανείς λόγους). Η δεύτερη προοπτική στα χρόνια της κρίσης μπορεί να αποτελέσει μια ελπιδοφόρο διέξοδο για όσους απόφοιτους τολμήσουν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες.

Συμπυκνώνοντας τις μέχρι τώρα σκέψεις και αναφορές οι επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής δικαιούνται να έχουν τις προοπτικές απασχόλησης σε μια σειρά φορέων και τομέων: σε φορείς κοινωνικής πολιτικής του δημόσιου τομέα, σε ΜΚΟ και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

Πυλώνας Επαγγελματικοί Φορείς Εκπαιδευτικοί Φορείς
Δημόσιος ΠΕ ΠΕ Εκπαιδευτικών
Μη Κυβερνητικός Κοινωνικοί Επιστήμονες / Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Δια Βίου Μάθηση / Κοινωνικά Φροντιστήρια
Ιδιωτικός Ιδιωτικοί Φορείς ΚΠ / Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ιδιωτική Εκπαίδευση / Φροντιστήρια / Δια Βίου Μάθηση

 

Με βάση την προσπάθεια της συγκεντρωτικής πολυεπίπεδης αποτύπωσης των επαγγελματικών προοπτικών που διεξάγεται στον παραπάνω πίνακα, ο ΣΕΚΠ επιχείρησε μια σειρά επαφών στο κατακερματισμένο και πολλαπλά ασυντόνιστο περιβάλλον της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Κατάφερε αυτά τα δύο χρόνια να έλθει σε επαφή με τους πλέον σημαντικούς φορείς κεντρικού και τοπικού επιπέδου (ενδεικτικά Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ, Συνήγορο του Πολίτη, Δήμο Αθηναίων). Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό μεγάλο βάρος δόθηκε στο εγχείρημα συμπερίληψης των πτυχιούχων κοινωνικής πολιτικής στις προκηρύξεις φορέων του δημοσίου. Επίσης απόπειρα σημειώθηκε για την προσθήκη τους στους κλάδους εκπαιδευτικών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι προσπάθειες για την κοινωνική οικονομία και τον ιδιωτικό τομέα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, όχι αναίτια. Αφενός οι περισσότερες ΜΚΟ ακολουθούν μια πολιτική διευρυμένης δεξαμενής ειδικοτήτων στις προκηρύξεις τους με αποτέλεσμα συνήθως να συμπεριλαμβανόμαστε. Αφετέρου, ο ιδιωτικός τομέας, παρά την αναπτυσσόμενη τάση του, εξακολουθεί να μην είναι προνομιακός χώρος επαγγελματικής ενασχόλησης με την κοινωνική πολιτική. Στο βαθμό που είναι, κάθε εργοδότης διαθέτει την διακριτική ευχέρεια για προσλήψεις κατά το δοκούν. Τέλος, μια σημαντική διάσταση αυτού, η διάσταση της επιχειρηματικότητας εμπεριέχει πρωτίστως την διάσταση της ατομικής πρωτοβουλίας και της αυτενέργειας. Οπότε ο ρόλος του ΣΕΚΠ δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένος.

 

 1. Το Διακύβευμα

Με όρους αφετηρίας υφίσταται επομένως μια αντικειμενική αναγκαιότητα προώθησης και αποσαφήνισης των προκηρύξεων στους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς του δημόσιου τομέα. Επιπρόσθετα, μια τέτοια κατοχύρωση παρέχει νομιμοποιητικό κύρος για αντίστοιχη επιχειρηματολογία και στη διάσταση των ΜΚΟ αλλά και σε ιδιωτικούς οργανισμούς που αναπτύσσουν πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το ζήτημα ωστόσο των ΠΕ δεν έχει αναπτυχθεί ούτε με επάρκεια, ούτε με ισορροπία μεταξύ των τριών αδελφών Τμημάτων. Η περιορισμένη συμπερίληψη σε κλάδους ΠΕ είναι προφανής και η ασυμμετρία στην ομοιογενή ενσωμάτωση των Τμημάτων μια εντελώς ανορθολογική συνθήκη.

Ο ΣΕΚΠ θα διεκδικήσει την συμπερίληψη των επιστημόνων κοινωνικής πολιτικής σε μια σειρά συναφών με το αντικείμενο τους κλάδων ΠΕ που αυτή την στιγμή είτε δεν συμπεριλαμβάνονται, είτε συγκαταλέγεται ένα μόνο μέρος των τριών Τμημάτων. Ειδικότερα, κλάδοι ΠΕ στους οποίους ο ΣΕΚΠ θεωρεί ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται απόφοιτοι κοινωνικής πολιτικής είναι οι εξής:

Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται Επιστήμονες Κοινωνικής Πολιτικής:

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • ΠΕ Διοικητικού: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις:α) Δασκάλου είτε  β) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης είτε γ) Νηπιαγωγού είτε δ) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  ή Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της  Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ  ή Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Λαογραφίας ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης – Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών ή Φιλοσοφίας ή Μεσογειακών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών: Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή  α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων: Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • ΠΕ Νομικών και Πολιτικών Επιστημών: Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαικών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαικών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτκών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • ΠΕ Πολιτικών Επιστημών: Πτυχίο ή δίπλωμα Διεθνών και Ευρωπαικών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαικών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτκών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής: Ίδρυση σχετικού ΠΕ και πρόσβαση από Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης.

Ειδικότητες Εκπαιδευτικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται Επιστήμονες Κοινωνικής Πολιτικής

 • ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων: Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 • ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών: Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (που από το Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 • ΠΕ 72 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Πτυχίο Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση» ή πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική», Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ, με πτυχίο Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση» ή με πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική», Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, με πτυχίο Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση» ή με πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική», Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
 1. Πως το Διεκδικούμε

Για την εκπλήρωση αυτού του φιλόδοξου μακροπρόθεσμου σχεδίου απαιτούνται η μεθοδική αξιοποίηση όλων των νόμιμων μέσων και εργαλείων παρέμβασης στη δημόσια διοίκηση, η διασφάλιση κομβικών συμμαχιών με τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση των ακαδημαϊκών φορέων, η συντονισμένη και κοινή διατύπωση αντίστοιχων αιτημάτων από αυτούς, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση τους μέχρι την επιτυχή τους εκπλήρωση.

Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού κρίσιμη είναι η σύμπραξη των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής με τον ΣΕΚΠ και, ακόμη, με την Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής στο εγχείρημα αυτό. Ζωτικής σημασίας είναι επομένως η τυπική και ουσιαστική νομιμοποίηση της πρωτοβουλίας από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας Κοινωνικής Πολιτικής της χώρας.

Το αμέσως επόμενο διάστημα λοιπόν ο ΣΕΚΠ θα απευθύνει επίσημη πρόσκληση προς τις διοικήσεις των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), καθώς και προς το Δ.Σ. της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής. Βασική στόχευση της πρόσκλησης θα είναι η δημιουργία μιας αναγνωρισμένης και εγκεκριμένης απ’ όλους τους συμμετέχοντες επιτροπής διαβούλευσης για τις επαγγελματικές προοπτικές κοινωνικής πολιτικής με την εκπροσώπηση όλων των προαναφερθέντων φορέων για την εκπλήρωση των παρακάτω συγκεκριμένων ενεργειών.

Προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη της Επιτροπής:

 • Κοινή Επιστολή με την υπογραφή των Προέδρων των Τμημάτων, του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΕΚΠ και του Προέδρου Δ.Σ. του ΣΕΚΠ προς το ΑΣΕΠ για συνάντηση με αίτημα την ενιαία και αδιαίρετη συμπερίληψη των Πτυχιούχων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Θράκης και Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πελοποννήσου στα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών, ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ Κοινωνιολόγων.
 • Κοινή Επιστολή με την υπογραφή των Προέδρων των Τμημάτων, του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΕΚΠ και του Προέδρου Δ.Σ. του ΣΕΚΠ προς το Υπουργείο Παιδείας για συνάντηση στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο με αίτημα την δημιουργία ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής-Κοινωνικών Υπηρεσιών στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι Πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Κοινή Επιστολή με την υπογραφή των Προέδρων των Τμημάτων, του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΕΚΠ και του Προέδρου Δ.Σ. του ΣΕΚΠ προς το Υπουργείο Παιδείας για συνάντηση με αίτημα την ενιαία και αδιαίρετη συμπερίληψη των Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής στους Κλάδους Εκπαιδευτικών ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων, ΠΕ 72 Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Διαβούλευση μεταξύ των Εκπροσώπων των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής και του Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής για την επίσημη αποδοχή και υιοθέτηση του Κειμένου των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Χαρακτηριστικών των Αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής του ΣΕΚΠ (βλ. εδώ: http://goo.gl/JoQIhe)
 • Διαβούλευση μεταξύ των Εκπροσώπων των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής και του Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής για την πρόσβαση, σε δεύτερη φάση, των Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής στα ΠΕ Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ Πολιτικών Επιστημών καθώς και στον Κλάδο Εκπαιδευτικών ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών.
 • Διαβούλευση μεταξύ των Εκπροσώπων των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής και του Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής για το ζήτημα των επαγγελματικών προοπτικών και των επακόλουθων παρεμβάσεων σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, διαβούλευση για τον ρόλο που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες φορείς στην επιτροπή μπορούν να παίξουν για την εκπαίδευση, κατάρτιση ή καθοδήγηση στην έναρξη εγχειρημάτων επιστημόνων κοινωνικής πολιτικής στην κοινωνική οικονομία με επίκεντρο τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Οι παραπάνω σκέψεις επιδιώκουν μια εξαντλητική αποτύπωση του πλαισίου επαγγελματικών προοπτικών κοινωνικής πολιτικής. Βασιζόμενες σε αυτό, στην ενότητα των ακαδημαϊκών φορέων, στις νευραλγικές και μεθοδικές ενέργειες και στη συστηματική παρακολούθηση τους, οι τεκμηριωμένες προτάσεις που αναφέρθηκαν μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα. Πραγματικότητα που θα αλλάξει το δυσμενές τοπίο για τους επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής, θα προσφέρει ελπίδα στους φοιτητές κοινωνικής πολιτικής και, εξίσου, μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στην αναβάθμιση των σπουδών κοινωνικής πολιτικής στις προτιμήσεις των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

***

 

Διαβάστε Επίσης  ΣΕΚΠ | Κοινή Επιστολή για τις Επαγγελματικές Προοπτικές των Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!