Διαδικτυακή Πύλη για τη Διεθνοποίηση των Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Το ίδρυµα RFIEA (Γαλλικό ∆ίκτυο των Ινστιτούτων Προηγµένων Σπουδών) δηµιούργησε, σε συνεργασία με το Ίδρυµα Maison des sciences de l’homme και την υποστήριξη του CNRS, την πλατφόρµα διεθνοποίησης της έρευνας σε Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες http://www.fundit.fr .

Αυτή η πλατφόρµα συγκεντρώνει σε μία και μόνο ιστοσελίδα όλες τις προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για εκπόνηση έρευνας τόσο στην Γαλλία όσο και στο εξωτερικό καθώς και όλες τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση για ατοµική ή συλλογική έρευνα (συµπεριλαµβανοµένων κι εκείνων που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράµµατος Horizon 2020).

Η πλατφόρµα απευθύνεται επίσης σε πεπειραµένους ερευνητές, μεταδιδακτορικούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που ολοκληρώνουν τη διατριβή τους, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Γαλλία και στους Γάλλους πεπειραµένους ερευνητές, μεταδιδακτορικούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που ολοκληρώνουν τη διατριβή τους οι οποίοι θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό ή να βρουν χρηµατοδοτήσεις.

Σήµερα, η fundit προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερες από 90 ερευνητικές θέσεις στην Γαλλία και διεθνώς, σε 40 πηγές χρηµατοδότησης ατοµικών εγχειρηµάτων και σε περισσότερες από 200 πηγές χρηµατοδότησης συλλογικών προγραµµάτων που συνολικά ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ. Από τον ∆εκέµβριο 2015, περισσότερες από 1000 προσκλήσεις αναρτήθηκαν από την πλατφόρµα fundit και πάνω από 750 Ιδρύµατα κατεγράφησαν.

Πηγή: Τεύχος Ιουνίου 2016 – Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία.

euraxess.duth.gr

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!