Απάντηση Κομισιόν σε Δημήτρη Παπαδημούλη για τις έκτακτες δαπάνες για το προσφυγικό

Θετική απάντηση μετά από κυοφορία 6 μηνών έδωσε ο Επίτροπος Οικονομικών Π. Μοσκοβισί σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλη, αναφορικά με το γεγονός ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα η ανάγκη για λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, είναι μεγάλη.

Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν δια στόματος Μοσκοβισί σημειώνει ότι σύμφωνα και με τις αποφάσεις που ακολούθησαν την πρώτη επισκόπηση, το 0.2% του ΑΕΠ των δαπανών που σχετίζονται με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, θα εξαιρεθούν από το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι “η ΕΕ έχει παράσχει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη προς την Ελλάδα, κυρίως μέσω των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης  (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), καθώς και μέσω της βοήθειας έκτακτης ανάγκης”. Παράλληλα η Κομισιόν μεταξύ άλλων υπενθυμίζει ότι “από τις αρχές του 2015, έχουν ήδη χορηγηθεί στην Ελλάδα 262,5 εκατ. ευρώ βοήθειας έκτακτης ανάγκης της ΕΕ”,  ενώ έχουν διοχετευθεί και 83 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστικές οργανώσεις-εταίρους για την παροχή στοχευμένης απάντησης στην προσφυγική κρίση στην Ελλάδα.

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης, με αφορμή την προ 6μήνου ραγδαία αύξηση των προσφυγικών ροών και την μικρή πρόοδο στην υλοποίηση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, είχε ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εξαίρεσης των έκτακτων μέτρων από το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ο κ. Παπαδημούλης είχε καταθέσει ερώτηση, ζητώντας μεταξύ άλλων λεπτομέρειες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σχετικά με πιθανά μέτρα ευελιξίας του Συμφώνου Σταθερότητας λόγω του προσφυγικού.

Διαβάστε Επίσης  Διπλή γυναικοκτονία εν μέσω πανδημίας

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000451/2016 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και δημοσιονομικό έλλειμμα

Η Ελλάδα σηκώνει ένα δυσανάλογο βάρος, αντιμετωπίζοντας την προσφυγική κρίση με ανθρωπισμό και αλληλεγγύη. Έχοντας ως δεδομένες τις αυξημένες προσφυγικές ροές και τα μικρά βήματα που έχουν γίνει στην υλοποίηση τόσο των αποφάσεων της ΕΕ όσο και της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας, προκύπτει  η ανάγκη να διοχετευθούν έκτακτοι πόροι για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης αυτής της ειδικής κατάστασης.

Συγκεκριμένα, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία μόνο μέσα στο 2015 δέχτηκε πάνω από 800.000 ανθρώπους, η ανάγκη για την λήψη έκτακτων μέτρων, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνεται ο ήδη επιβαρυμένος προϋπολογισμός, είναι μεγάλη. Πρόσφατα, ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου δήλωσε πως έχει ζητήσει από την ΕΕ ευελιξία στο Σύμφωνο Σταθερότητας, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Β. Σόιμπλε, σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα, φαίνεται να είναι έτοιμος να συζητήσει το θέμα της αφαίρεσης των δαπανών για τους πρόσφυγες από το έλλειμμα του προϋπολογισμού.

Βάσει των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Εξετάζει το ενδεχόμενο να μην περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών-μελών τα έκτακτα έξοδα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης και αν ναι, με τι χρονοδιάγραμμα;
  2. Εκτός από την ευελιξία στο ζήτημα του Συμφώνου Σταθερότητας, ποια άλλα μέτρα εξετάζει ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας σε σχέση με την αντιμετώπιση του προσφυγικού;

EL

E-000451/2016

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

(22.7.2016)

Όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης επισκόπησης, οι άμεσες δαπάνες των ελληνικών αρχών που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση σε ύψος έως και 0,2 % του ΑΕΠ [1] ετησίως, χωρίς τις μεταβιβάσεις της ΕΕ, θα εξαιρεθούν από το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της χώρας με τους δημοσιονομικούς στόχους στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής [2].

Η ΕΕ έχει παράσχει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη προς την Ελλάδα, κυρίως μέσω των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), καθώς και μέσω της βοήθειας έκτακτης ανάγκης. Τα κονδύλια του εθνικού προγράμματος για την περίοδο 2014-20 ανέρχονται σε 509,5 εκατ. EUR, από τα οποία η Ελλάδα έλαβε 70 εκατ. EUR σε προχρηματοδοτήσεις.

Από τις αρχές του 2015, έχουν ήδη χορηγηθεί στην Ελλάδα 262,5 εκατ. EUR βοήθειας έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, εκ των οποίων 112 εκατ. EUR έχουν ήδη εκταμιευθεί στο πλαίσιο των προχρηματοδοτήσεων. Εκτός από τη χρηματοδότηση της κατασκευής των κέντρων πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης, η Επιτροπή χρηματοδότησε και το πρόγραμμα ενοικίασης στέγης της UNHCR [3], στο πλαίσιο του οποίου θα δημιουργηθούν 20.000 θέσεις υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο, για τα προγράμματα επιστροφής που αφορούν τους οικονομικούς μετανάστες, για την μετεγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη των επιλέξιμων αιτούντων άσυλο.

Ο κανονισμός του Συμβουλίου του Μαρτίου του 2016 [4] επιτρέπει στην Επιτροπή να παρέχει στήριξη έκτακτης ανάγκης μέσω των εταίρων της στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη, των οποίων οι διοικήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά και λειτουργικά, στη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή υπέγραψε συμβάσεις για αρχικό ποσό 83 εκατ. EUR με ανθρωπιστικές οργανώσεις-εταίρους για την παροχή στοχευμένης απάντησης στην προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. Η Επιτροπή έχει επίσης αυξήσει το ύψος της βοήθειας έκτακτης ανάγκης που διατίθεται μέσω των ταμείων ΤΑΜΕ και ΤΕΑ κατά 275,5 εκατ. EUR.

——————————————-

[1] Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

[2} Τεχνικό μνημόνιο συνεννόησης http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/technical_memorandum_of_understanding_en.pdf
[3] Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

[4] COM(2016) 115 final

papadimoulis.wordpress.com

 

Διαβάστε Επίσης  Φόβοι, ηθικοί πανικοί, δικαιώματα και (αν)ηθικές συμπεριφορές εν καιρώ πανδημίας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!