Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης (“stages”) για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων, που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες της Επιτροπής και να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε μία από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Διοικητική ενδοϋπηρεσιακή πρακτική άσκηση (σε όλες τις υπηρεσίες εκτός από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης) – Τα καθήκοντα που ανατίθενται στους διοικητικούς ασκουμένους αντιστοιχούν περίπου στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους στην Επιτροπή, όπως, συλλογή πληροφοριών και τεκμηρίωση, οργάνωση ομάδων εργασίας, φόρουμ, δημόσιες  ακροάσεις και συνεδριάσεις, προετοιμασία εκθέσεων και απάντηση σε επερωτήσεις, συμμετοχή σε συνεδριάσεις ομάδων, αρχειοθέτηση, γλωσσική επεξεργασία κειμένων, κ.λπ.

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στη γραπτή μετάφραση (αποκλειστικά στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης) – Οι ασκούμενοι απασχολούνται σε μεταφραστική μονάδα με μεταφραστές της ίδιας μητρικής γλώσσας. Εκτελούν την ίδια εργασία με τους μόνιμους υπαλλήλους, δηλαδή μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα από τουλάχιστον δύο άλλες κοινοτικές γλώσσες. Η εργασία τους αναθεωρείται από πεπειραμένο ανώτερο προσωπικό. Ορισμένοι ασκούμενοι τοποθετούνται σε μονάδα υποστήριξης εντός της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.

Θα παρέχεται μηνιαίο εισόδημα 1120 ευρώ στον ασκούμενο για όλη την περίοδο που θα διαρκέσει η πρακτική άσκηση.

 

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Ψυχιάτρου στους Γιατρούς του Κόσμου

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

> Για να υποβάλετε αίτηση πρέπει να διαθέτετε πτυχίο πανεπιστημίου (ή ισοδύναμο τίτλο) και να γνωρίζετε πολύ καλά την αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε πολύ καλά μια δεύτερη γλώσσα της ΕΕ.

 > Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει περίοδο πρακτικής άσκησης σε άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άσκηση στην Επιτροπή.

> Για να είναι έγκυρη η αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το ηλεκτρονικό δελτίο αίτησης και να το στείλετε και ταχυδρομικώς πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  31 Αυγούστου 2016

 

Διαβάστε Επίσης  50o Σεμινάριο Κατάρτισης Διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης

Περισσότερες λεπτομέρειες -> εδώ

 

europedirect.cut.ac.cy

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!