Η Στρατηγική της Ύπατης Αρμοστείας για την Εκπαίδευση (2012-2016): Έμφαση στην εκπαίδευση και την προστασία των παιδιών

 

Του Αντώνη Πύργου*

Η Ατζέντα για την προστασία των παιδιών και το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2002, τονίζουν συγκεκριμένα τη σημασία της «εκπαίδευσης ως εργαλείο για την προστασία του παιδιού». Στο πλαίσιο αυτό, η Ύπατη Αρμοστεία έχει δεσμευτεί με τις βασικές αρχές της συμμετοχής των προσφύγων, τη δημιουργία τοπικών κοινοτήτων, την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο.

Ειδικότερα, η Ύπατη Αρμοστεία τονίζει τη σημασία της πρόσβασης των παιδιών σε κίνδυνο και των προσφύγων σε έναν πλήρη κύκλο εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τυπικής εκπαίδευσης ως μέσο για τη δημιουργία γνώσης και απόκτησης εμπειριών σε προστατευτικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά των προσφύγων και η νεολαία προετοιμάζονται για μια υγιή και παραγωγική ζωή, χτίζοντας έτσι τις δεξιότητες και προσφέροντας λύσεις για την αυτοδύναμη μελλοντική τους ενσωμάτωση στις τοπικές κοινωνίες.

Οι έξι δράσεις της στρατηγικής υποστηρίζονται από τέσσερις στρατηγικές προσεγγίσεις:

  1. Οι συνεργασίες θα διασφαλίσουν την ποιότητα και την εκπαίδευση προστασίας για τα παιδιά των προσφύγων και των νέων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο πώς να σχεδιαστεί το πρόγραμμα ενσωμάτωσης και που αποσκοπεί.
  2. Η μεταφορά τεχνογνωσίας από το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας στα στελέχη των συνεργαζόμενων εταίρων βελτιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης του προσωπικού.
  3. Η μέτρηση της προόδου θα ενισχύσει τα αποτελέσματα της μάθησης. Η συλλογή δεδομένων και η παρακολούθηση μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της μάθησης και αυτό είναι κεντρικής σημασίας για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της προώθησης της ποιότητας και της προστασίας της εκπαίδευσης για τους πρόσφυγες.
  4. Η καινοτομική χρήση της τεχνολογίας θα αυξήσει τις ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Η καινοτομία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αυτό σημαίνει γενικότερα την αναζήτηση και τον εντοπισμό νέων τρόπων αντιμετώπισης των παλαιότερων προβλημάτων, όπως για παράδειγμα μέσω νέων συνεργασιών, νέων παιδαγωγικών μεθόδων, νέων τρόπων αντιμετώπισης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, καθώς και νέες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, όπως ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού.

Με βάση τους παραπάνω άξονες η Ύπατη Αρμοστεία υποστηρίζει έξι δράσεις οι οποίες αναφέρουν τα εξής:

  1. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα στο σχολικό περιβάλλον, αρκεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται τα παιδιά σε κίνδυνο για να ενσωματωθούν. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση και κατάρτιση γνώσεων και δεξιοτήτων, στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, στο φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που προάγει την ισότητα.
  2. Τα σχολικά περιβάλλοντα προστατεύουν τα παιδιά σε κίνδυνο. Για να είναι προστατευτικά τα σχολεία θα πρέπει να παρέχουν σωματική ασφάλεια, ψυχολογική και σωματική ασφάλεια καθώς και πρακτικές ένταξης στην τοπική κοινωνία. Τα παιδιά σε κίνδυνο εάν αντιληφθούν την έλλειψη ασφάλειας και προστασίας στα σχολικά περιβάλλοντα είναι πολύ πιθανό να επιλέξουν να μην πηγαίνουν στο σχολείο και να το εγκαταλείψουν.
  3. Εκπαιδευτικά προγράμματα μετάβασης από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πολλά παιδιά σε κίνδυνο που δεν τελείωσαν το σχολείο ή ήταν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρειάζεται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουν ευκαιρίες για να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν στόχο τα παραπάνω θα πρέπει να παρέχουν επίσημα αναγνωρισμένη πιστοποίηση που επιτρέπει τη συνέχιση της εκπαίδευσης.
  4. Βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους πρόσφυγες νέους που προσφέρουν ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της εμπιστοσύνης για μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά και τη δημόσια ζωή, ενισχύοντας το αίσθημα προστασίας και αυξάνοντας την ποιότητα ζωής.
  5. Οι ευκαιρίες για την εκπαίδευση είναι δια βίου και διατίθενται ανάλογα με τις ανάγκες. Συνεχιζόμενες ευκαιρίες μάθησης παρέχουν στα άτομα όλων των ηλικιών δεξιότητες, ικανότητες και αυτοπεποίθηση για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους για την υγεία, την προστασία, τα προς το ζην, την ευημερία και την αυτοδυναμία.
  6. Η εκπαίδευση πρέπει να ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως ένα εργαλείο ενάντια στην εκμετάλλευση και την κακοποίηση, ως ένα μέσο για τη δημιουργία σταθερότητας για τα παιδιά σε κίνδυνο και τις οικογένειες τους, ως ένα μέσο παροχής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Καταληκτικά, οι συνεργασίες με τους εταίρους και κυρίως με τις ομάδες και τα μέλη της τοπικής κοινότητας πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις στην αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αστικές περιοχές. Η συμμετοχή των παιδιών και των νέων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι εξίσου σημαντική.

Όχι μόνο έχουν το δικαίωμα να ακουστούν σε θέματα που επηρεάζουν τη ζωή τους, αλλά θα πρέπει επίσης να κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά στην αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έργων. Τα παιδιά και η νεολαία μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των αναγκών και των προβλημάτων και να γίνουν παράγοντες της αλλαγής και της ανάπτυξης.

 

*Ο Αντώνης Πύργος είναι κοινωνικός ερευνητής, απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με μεταπτυχιακές σπουδές στις «Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη»

 

Διαβάστε Επίσης  Μετανάστευση, εκτοπισμός και εκπαίδευση | Παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης 2019

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!