Προς οργανισμούς που θα ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου: Αποκτήστε πρόσβαση στα on-line εργαλεία GEAR

Ποιό είναι το ακριβές περιεχόμενο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε ένα δημόσιο ίδρυμα ή σε έναν οργανισμό; Συμπεριλαμβάνοντας όλες τις πτυχές, ποιο ακριβώς θα είναι το σημείο εκκίνησης; Τα νέα online εργαλεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) θα βοηθήσουν στον τομέα της πρακτικής και αναλυτικής πληροφόρησης σε τρείς τομείς: αξιολόγηση αντικτύπου κατά φύλο, θεσμικός μετασχηματισμός και κατάρτιση για την ισότητα των φύλων.  Τα συγκεκριμένα εργαλεία αποτελούν τμήμα της Πλατφόρμας για την Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE’ s Gender Mainstreaming Platform), έναν online οδηγό για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων επί της ισότητας των φύλων σε διαφορετικά κοινωνικά πεδία.

Αξιολόγηση Αντικτύπου κατά Φύλο
Οι πολιτικές έχουν συχνά διαφορετικό αντίκτυπο για τις γυναίκες και τους άντρες, ενώ ορισμένες φορές φαίνεται ότι ενισχύουν τις κοινωνικές, πολιτισμικές ή οικονομικές έμφυλες ανισότητες. Ο στόχος του εργαλείου αξιολόγησης αντικτύπου κατά φύλου είναι να βοηθήσει στην αναγνώριση του πεδίου όπου οι πολιτικές προκαλούν ή ενισχύουν τις έμφυλες ανισότητες καθώς και ποιος μπορεί να είναι ο αποτελεσματικός τρόπος «ανα-κατεύθυνσής τους». Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι για την επίτευξη της ισότητας των φύλων μπορούν να προσδιοριστούν από την απαρχή οποιουδήποτε σχεδιασμού πολιτικής. Το συγκεκριμένο εργαλείο όχι μόνο παρέχει ένα θεωρητικό μοντέλο για την αξιολόγηση του αντικτύπου κατά φύλο, αλλά περιλαμβάνει επίσης πραγματικές, άμεσες πρακτικές πληροφορίες από αρκετά κράτη-μέλη.

Θεσμικός μετασχηματισμός
Για την επίτευξη πραγματικών, και μακροχρόνιων αποτελεσμάτων, οι θεσμοί θα πρέπει να προβούν σε περισσότερες ενέργειες από την απλή υλοποίηση ορισμένων ‘ad hoc’ αλλαγών. Η στρατηγική ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου απαιτεί από τους θεσμούς τον μετασχηματισμό τους, ξεκινώντας από τις βασικές αξίες και πεποιθήσεις τους, έως και τους κανόνες και ρυθμίσεις που συνεισφέρουν σε περισσότερο πρακτικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρξει μία ξεκάθαρη δέσμευση που θα πραγματοποιηθεί από την ανώτατη διοίκηση ώστε να αντιμετωπιστοούν οι έμφυλες ανισότητες εντός του οργανισμού, όπως και μηχανισμοί παρακίνησης που θα πρέπει να τεθούν ώστε να ενθαρρυνθεί και να κινητοποιηθεί το προσωπικό για να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου ως κεντρική πτυχή του περιβάλλοντος εργασίας.

Κατάρτιση για την ισότητα των φύλων
Είναι ζωτικής σημασίας οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της αναγνώρισης και της αντιμετώπισης των ανισοτήτων κατά φύλο. Μέσω της παροχής κατάρτισης επί ζητημάτων ισότητας των φύλων και μέσω της παροχής γνώσεων προς τους εργαζόμενους αναφορικά με τις αποτελεσματικές μεθοδολογίες και τα εργαλεία θα είναι ικανοί/ ικανές να συνεισφέρουν αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων. Εάν η κατάρτιση επι ζητημάτων ισότητας των φύλων εφαρμόζεται συστηματικά, τότε διευκολύνεται η θετική αλλαγή στις συμπεριφορές και βελτιώνεται η ικανότητα των εργαζομένων ώστε να λαμβάνουν υπόψιν την έμφυλη πτυχή εντός της δικής τους εργασίας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα on-line εργαλεία σε αυτό τον σύνδεσμο >> http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/tools-methods/GEAR

 

Μετάφραση/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

eige.europa.eu

socialpolicy.gr

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!