ΚΔΒΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: “Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες”

Ενημερωτικός οδηγός
εκπαιδευτικού προγράμματος:

“Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες”

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2016-2017

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γιαννιτσών & Λαχανά, Πολυχώρος Τσαλαπάτα, Παλαιά, Βόλος, 38334
Τηλ: +30 24210 06367 – 66 / e-mail: kdvm@uth.gr

Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες».

Στον ενημερωτικό οδηγό, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος και άλλα ζητήματα όπως η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος, η χορήγηση πιστοποίησης, οι όροι συμμετοχής, κ.ά.

Εισαγωγικά στοιχεία

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν η πλήρης ενημέρωση αναφορικά με τη φύση των ιδιαιτεροτήτων και αδυναμιών που εμφανίζουν τα άτομα με διάφορες διαταραχές (προβλήματα όρασης, ακοής, κίνησης, ανάπτυξης και συμπεριφοράς), καθώς και η ικανότητα εφαρμογής στρατηγικών και πρακτικών σε πλαίσια παρέμβασης εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος θα επιτρέψει τους συμμετέχοντες να :

• εκτιμήσουν και να διακρίνουν τις μη λειτουργικές συμπεριφορές.
• αναγνωρίζουν την αιτιολογία εμφάνισης των όποιων προβλημάτων ανάπτυξης του ατόμου.
• αναπτύσσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες του ατόμου.
• συνεργάζονται με τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεσματικά.
• προλαμβάνουν ή/ και να διαχειρίζονται κρίσεις σε προβλήματα συμπεριφοράς.
• εφαρμόζουν τεχνικές που στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση των ατόμων στην κοινωνία.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος http://semead.sed.uth.gr/ ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας στο τηλέφωνο 2421074678, 6989292060 ή ηλεκτρονικά στο semead@uth.gr

Μεθοδολογία επιμόρφωσης

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ, παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης elearning του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς φοιτητές
• Αδιόριστους & Διορισμένους εκπαιδευτικούς
• Ψυχολόγους
• Λογοθεραπευτές
• Εργοθεραπευτές
• Κοινωνικούς Λειτουργούς
• Σχολικούς Νοσηλευτές
• Φυσικοθεραπευτές
• Απόφοιτους επαλ – επας, ιεκ, λυκείου
• Κάθε άλλον ενδιαφερόμενο.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται :

1) στο e-mail : semead@uth.gr ή
2) Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στο Εργαστήριο Νευροψυχολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων ή
3) Με Fax στη Γραμματεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 24210 06487

Απαιτούμενες γνώσεις υπολογιστών
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τους συμμετέχοντες, αφού έχει εξαιρετικά μικρές απαιτήσεις παρακολούθησης, όπως:

Πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail)
• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Στην έναρξη του προγράμματος θα γίνει εισαγωγικό μάθημα σχετικά με τους τρόπους παρακολούθησης, πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και όλους τους τύπους των αρχείων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης – εξειδίκευσης

Με τη περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης και Κατάρτισης με τίτλο : «Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες». Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 200 διδακτικών ωρών επιμόρφωσης.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική και συγγραφική ομάδα να διαθέτουν εξέχουσα εμπειρία και δραστηριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την εκάστοτε συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης βεβαιώνοντας τα αποκτηθέντα προσόντα αποσκοπώντας στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας.

Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει :

Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.

Υπηρεσίες υποστήριξης

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στη Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος για οποιοδήποτε πρόβλημα.

Επιστημονικά υπεύθυνος

Επιστημονικά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Αργύρης Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του ιδίου τμήματος, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο επιστημονικός υπεύθυνος διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διεξαγωγή και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σχεδιασμένων βάσει των σύγχρονων ερευνητικών επιστημονικών δεδομένων στο χώρο της Ειδικής Αγωγής.

Επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και ειδικοί επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές και διαδικασίες της μικτής μορφής εκπαίδευσης (blended learning) που έχει υιοθετηθεί από τα πρωτοπόρα πανεπιστήμια και φορείς εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, για τα προγράμματα που παρέχουν στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος. Το υλικό αυτό παρέχεται με διάφορους τύπους αρχείων, κειμένου, ήχου και βίντεο.

Επίσης, το διδακτικό υλικό της ασύγχρονης εκπαίδευσης, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ψηφιακών μαθημάτων Α+ και περιλαμβάνει όλους τους τύπους υποβοητικών
προς τα μαθήματα αρχείων, όπως αρχεία κειμένου, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο και βιντεοδιαλέξεις.

Τόσο ο επιστημονικός υπεύθυνος, όσο και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, έχουν πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων.

Στο πρόγραμμα θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες ενότητες για την υποστήριξη, τους τρόπους παρέμβασης και αντιμετώπισης σε :

Χρονική διάρκεια και κόστος παρακολούθησης
Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 200 διδακτικές ώρες επιμόρφωσης.

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Μάρτιος 2017
Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Ιούνιος 2017

Περίοδος εγγραφών: Έως 28 Φεβρουαρίου 2017. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στα 500€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank σε (3) δόσεις και θα εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευόμενων (άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές, καθώς και στην εφάπαξ καταβολή του ποσού). Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με όλες τις κατηγορίες και η έκπτωση εξασφαλίζεται με την επίδειξη αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για μία μόνο κατηγορία.

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και για να υποβάλετε αίτηση στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα semead.sed.uth.gr.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε:
• με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 24210 74678, 6989292060, e-mail: semead@uth.gr ή
• με τη Γραμματεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στα τηλέφωνα 24210 06367 -06368, e-mail: kdvm@uth.gr

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!