Θέσεις εργασίας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης

ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων, για την υλοποίηση των Υποέργων: α) «Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Παλλήνης» (1η ∆οµή) και β) «Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Παλλήνης» (2η ∆οµή), της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο, ∆ήµου Παλλήνης», στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» στο ∆ήµο Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα του ∆ήµου Παλλήνης Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Διαβάστε Επίσης  Θέσεις ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Επιστημόνων, ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ Ψυχολόγων στη Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης

 

Αναλυτικότερα Δείτε την Προκήρυξη για θέσεις εργασίας στον Δήμο Παλλήνης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!