2 Κοινωνικοί Λειτουργοί και 1 Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου

Ο Δήμος Καλυμνίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 –2020» -ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο Δήμο Καλυμνίων που εδρεύει στην Κάλυμνο Ν.Δωδεκανήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καλυμνίων, Ενορία Χριστού, Τ.Κ.85200, Κάλυμνος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματεία- Πρωτόκολλο, υπόψη κας Τεζάρη και κας Τάλια (τηλ. επικοινωνίας: 2243059149)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 20/02/2017 – Έως 01/03/2017

 

Διαβάστε Επίσης  Child Friendly Space Officer - National Contract @ Danish Refugee Council Greece

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!