2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης»

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, στο ∆ήμο Παλλήνης, που εδρεύει στον Γέρακα του ∆ήμου Παλλήνης Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Διαβάστε Επίσης  ΜΕΤΑδραση: Δικηγόροι στη Λέρο

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/02/2017-02/03/2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ/5/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!