Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Παράλληλη Στήριξη: Αρχές, Μεθοδολογία & Εφαρμογές στην Α’ & Β’ Βάθμια Εκπαίδευση» (Θεσσαλονίκη)

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: Αρχές, Μεθοδολογία & Εφαρμογές στην Α’ & Β’ Βάθμια Εκπαίδευση». Το πρόγραμμα αποσκοπεί να καταρτίσει τους συμμετέχοντες και να τους εφοδιάσει με ουσιαστικά προσόντα που θα ενισχύσουν το βιογραφικό τους αλλά και θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο ευρύτερο πεδίο της Ε.Α.Ε. βάσει και των σχετικών διατάξεων που διέπουν το ρόλο και την αποστολή των συνοδών παράλληλης στήριξης.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε καίρια ζητήματα που αφορούν την Παράλληλη Στήριξη (Π.Σ) έτσι όπως εφαρμόζεται σε γενικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, για την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Παράλληλη Στήριξη – ως ένας τύπος συνδιδασκαλίας – στοχεύει στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς αποκλεισμούς. Είναι μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών που έχουν διαφορετικές ικανότητες και δυνατότητες για μάθηση.  Τα δημόσια  γενικά σχολεία μέσω της υλοποίησης του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης καλούνται να αντιμετωπίσουν σύγχρονες ενταξιακές προκλήσεις, όπως η αύξηση των εκπαιδευτικών επιλογών για όλους τους μαθητές, η ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία, καθώς και η βελτίωση της σχολικής απόδοσης τους.

Στόχος της παρούσας επιμόρφωσης, είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης. Παρά τις αλλαγές και τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σύμφωνα με νομοθετικές παρεμβάσεις, η πλήρης φοίτηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις γενικές τάξεις δεν είναι απρόσκοπτη και χωρίς δυσκολίες. Ταυτόχρονα, δύο εκπαιδευτικοί με διαφορετικές ειδικότητες συνυπάρχουν στη σχολική τάξη, σε ένα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς ανεπτυγμένη συνεργατική κουλτούρα. Μετά το πέρας του σεμιναρίου προσδοκάται οι επιμορφούμενοι να έχουν κατακτήσει: (α) Τον τρόπο υλοποίησης ενός συνεργατικού μοντέλου συνδιδασκαλίας όπως είναι η Παράλληλη Στήριξη, (β) τη διαχείριση, την οργάνωση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, (γ) το ρόλο που διαδραματίζει ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά, (δ) συνεργατικές πρακτικές που στοχεύουν στη βελτίωση των ακαδημαϊκών και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, (ε) να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις τους, για ζητήματα εφαρμογής της Παράλληλης Στήριξης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής εκπαίδευσης που υλοποιούν ήδη στις τάξεις τους το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. Επίσης σε φοιτητές, αλλά και σε εκπαιδευτικούς που προσδοκούν να εργαστούν στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί της Π.Σ. και θέλουν να λάβουν σχετική επιμόρφωση. Παράλληλα, μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ειδικοί επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι στηρίζουν εκτός αλλά και εντός σχολικού πλαισίου, παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο στοχεύει στην ενημέρωση στελεχών της εκπαίδευσης που έχουν τη γενική ευθύνη λειτουργίας της Παράλληλης Στήριξης. Τέλος και σε γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε γενικά σχολεία εντός του πλαισίου της Παράλληλης Στήριξης, για να κατανοήσουν τον τρόπο που εκπαιδεύεται το παιδί τους, αλλά και για να πάρουν ανατροφοδότηση, με σκοπό να έχουν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο.

Διαβάστε την Αναλυτική Ανακοίνωση του Σεμιναρίου

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Δια Ζώσης: 13 – 14 Μαΐου 2017, 10:00 – 15:30 (15  ώρες)

Εξ’ αποστάσεως: 15 Μαΐου – 11 Ιουνίου 2017 (85  ώρες)

 

Προεγγραφή έως 09/05/17

Φοιτητές / Άνεργοι: 115€, Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 135€, Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή: 145€

 

Για δηλώσεις συμμετοχής (On Line Εγγραφή) και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση,

παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766 

M.     contact@e-employ.gr  |  Url.   www.e-employ.gr

F.         www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

Διαβάστε Επίσης  Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα "Όψεις του προσφυγικού φαινομένου" - Αιτήσεις β' κύκλου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!