ΠΕ Κοινωνιολόγος – Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (με δ.τ. «ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»)

Διαβάστε Επίσης  Ένας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων / Κ.Ε.Θ.Ι

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» (με δ.τ. «ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»), που εδρεύει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από Παρασκευή 17/3/ 2017 εώς Δευτέρα 27/3/2017

Ανακοίνωση υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 1 / 2007 Δήμος Αλεξανδρούπολης Κέντρο Κοινότητας

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 5 – Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα Ανακοίνωσης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!