Ένας Κοινωνιολόγος, Τρείς Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ένας Ψυχολόγος στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων που υλοποιεί η Αναπτυξιακή

Ηρακλείου ως Συντονιστής Εταίρος, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ,

με τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Διαβάστε Επίσης  Monitor & Evaluation Manager @ Médecins du Monde / Greece

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ»

Έχοντας υπόψη την από 12/04/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ένδεκα (11) ατόμων – ως έκτακτο προσωπικό – με συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων στην Κρήτη.

Οι ειδικότητες των προκηρυσσόμενων θέσεων έχουν ως εξής:

Για την κατηγορία Επιστημονικού Προσωπικού:

  • Τρεις (3) θέσεις Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ ή ΤΕ
  • Μία (1) θέση Ψυχολόγου ΠΕ
  • Μια (1) θέση Κοινωνιολόγου ΠΕ
  • Μια (1) θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

  • Τέσσερις (4) θέσεις Επόπτη Φιλοξενίας ΔΕ
  • Μια (1) θέση Οδηγού ΔΕ

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή την Τετάρτη 03/05/2017 και ώρα 2:00 μ.μ.

 

Διαβάστε Επίσης  2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 11 άτομα – ΠΛΟΗΓΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 4 Διερμηνείς – ΠΛΟΗΓΟΣ

Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση 

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!