Γυναίκες και μη-αμειβόμενη εργασία: έμφυλος διαχωρισμός και ανισότητες

Μετάφραση: Ντούνης Ανδρέας

Η πρόοδος για την επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας μετράται συνήθως μέσω των δεικτών απασχόλησης, αλλά επίσης και μέσω των ωρών αμειβόμενης εργασίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν καλύτερα την ένταση εργασίας. Οι άντρες – κατά μέσον όρο – δαπανούσαν 39 ώρες αμειβόμενης εργασίας ανά εβδομάδα σε επίπεδο Ε.Ε., ενώ οι γυναίκες δαπανούσαν 33 ώρες για αμειβόμενη εργασία.

Αντιθέτως, οι γυναίκες καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος σε ό, τι αφορά τις οικιακές εργασίες και τις υποχρεώσεις φροντίδας: οι εργαζόμενες γυναίκες δαπανούσαν 22 ώρες εβδομαδιαίως σε μη-αμειβόμενη εργασία, ενώ οι άντρες δαπανούσαν λιγότερες από 10 ώρες. Παρόλα αυτά, υφίστανται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών (δείτε το Γράφημα που ακολουθεί). Ο καταμερισμός των οικιακών εργασιών και των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ γυναικών και αντρών είναι περισσότερο ισότιμος στις Σκανδιναβικές χώρες, παρότι η πλήρης ισότητα δεν έχει επιτευχθεί ούτε και στην περίπτωση αυτών των χωρών.

Δεν είναι σημαντικός μονάχα ο αριθμός ωρών που διαφοροποιείται κατά πολύ μεταξύ αντρών και γυναικών όσον αφορά την αμειβόμενη και μη-αμειβόμενη εργασία, σημαντικό είναι και το στοιχείο της σημαντικής διαφοροποίησης των καθηκόντων. Οι γυναίκες τείνουν να αναλαμβάνουν καθήκοντα ρουτίνας, με υψηλή ένταση εργασίας, και αυστηρά προκαθορισμένα/προγραμματισμένα, σε ταχύτατη εναλλαγή ή ακόμη και ταυτόχρονα.

Αυτό ισχύει κυρίως στην περίπτωση της μετάβασης στη μητρότητα, αλλά επίσης και στις περιπτώσεις καθηκόντων φροντίδας προς ηλικιωμένους συγγενείς ή συγγενείς με αναπηρία. Στην τελευταία περίπτωση, τείνουν να εμπλέκονται περισσότερο εάν η φροντίδα είναι πιο εντατική και συχνή [1]:

μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών, το 20 % των γυναικών και το 18 % των αντρών παρείχαν άτυπη φροντίδα, από τους οποίους το 7% των γυναικών παρείχαν φροντίδα σε καθημερινή βάση, συγκριτικά με το 4% των αντρών [2]

H Πορτογαλία υλοποίησε μία Πανεθνική Έρευνα για τη Χρήση Χρόνου από Άντρες και Γυναίκες το 2016. Με την υποστήριξη του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των EEA grants, η έρευνα είχε ως στόχο να αποκομίσει επικαιροποιημένες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση χρόνου από γυναίκες και άντρες στην Πορτογαλία, και ειδικότερα αναφορικά με την αμειβόμενη και μη-αμειβόμενη εργασία στο πεδίο της φροντίδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα καταστήσουν ικανή την ανάλυση τάσεων από το διάστημα της προηγούμενης έρευνας (1999). Η έρευνα θα συμπληρωθεί επίσης από μία ποιοτική ανάλυση, βασισμένη σε συνεντεύξεις σε βάθος. Οι κύριοι στόχοι είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την ανάγκη της εξισορροπημένης κατανομής της μη-αμειβόμενης εργασίας στην φροντίδα μεταξύ γυναικών και αντρών και να πραγματοποιηθούν συστάσεις για δημόσιες πολιτικές για την διάρθρωση της εργασιακής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής με στόχο να βελτιωθεί η ισότητα των φύλων. Σχετικό υλικό που στοχεύει στο γενικό κοινό θα παραχθεί και θα διανεμηθεί.

 

Διαβάστε Επίσης  Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ισότητας των φύλων στη Διάσκεψη των επτά πιο ισχυρών οικονομιών του πλανήτη

[1] “Speaking out against the gender pay gap. Taking into account the case of an informal caregiver” (2016) Report by the French economic and social research institute (IRES).
[2] European Quality of Life Survey, 2012.

 

Source: European Commission, 2017 Report on Equality Between Women and Men in the EU, p.12

sociapolicy.gr

Κράτα το

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!