1 ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός και 1 ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κάτω Νευροκοπίου

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ανακοινώνει πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “∆ημιουργία Κέντρου Κοινότητας ∆ήμου Κάτω Νευροκοπίου”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, Σωκράτους 7, Κ.Νευροκόπι, Τ.Κ. 660 33, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Ελένης Λαφαζανίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2523350105 & 2523350164).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_Κέντρο_Κοινότητας_Κ. Νευροκοπίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.5

Διαβάστε Επίσης  Monitor & Evaluation Manager @ Médecins du Monde / Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!