Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & στα Μαθηματικά» έχει διάρκεια 30 διδακτικές εβδομάδες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από τη Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

 

 

Το ετήσιο πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & στα Μαθηματικά» είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο (Τροπολογία Φίλη και Τροπολογία Γαβρόγλου)

Συνεπώς, οι κάτοχοι του πιστοποιητικού παρακολούθησης αυτού, έχουν όλα τα ευεργετήματα του νόμου, α) ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης β) μοριοδότηση

Βασικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και όλων των επαγγελματιών που έχουν σχέση ή επιθυμούν να έχουν σχέση με τις διαδικασίες αξιολόγησης, και υποστήριξης των μαθητών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες μάθησης, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, επιστημονικά τεκμηριωμένων, αλλά πολύ φιλικών προς τους χρήστες.

Το πρόγραμμα προσφέρει κριτήρια ανίχνευσης και αξιολόγησης (βασισμένα στην προσέγγιση curriculum based assessment), καθώς και έτοιμο προς χρήση διδακτικό υλικό, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τον ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ και παρόμοιων υποστηρικτικών σχολικών και μη τυπικών σχολικών δομών.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης και σχεδιασμού παρεμβάσεων και διδασκαλίας για τη ΓΛΩΣΣΑ & τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε σχολικό υποστηρικτικό πλαίσιο, Τμήμα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Κέντρο Υποστήριξης, για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 • Η προσφορά στους συμμετέχοντες έτοιμου προς χρήση διδακτικού υλικού για τη διδακτική υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στην ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών σε σχολικό επίπεδο
 • Η εξειδίκευση σχετικά με τις διαδικασίες αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης, με τα προσφερόμενα από το πρόγραμμα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία είναι ερευνητικά τεκμηριωμένα
 • Η εξειδίκευση στα σχέδια διδασκαλίας και το αντίστοιχο προσφερόμενο διδακτικό υλικό
 • Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα αναγνωστικών / μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής
 • Η εξειδίκευση στην ενσωμάτωση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ στη διδασκαλία ή/και παρέμβαση για την ενίσχυση της αναγνωστικές δεξιότητας
 • Η εξειδίκευση και η παροχή δικαιώματος χρήσης στη συλλογή στρατηγικών για την ενίσχυση όλων των παραγόντων της ανάγνωσης

Σε ποιους απευθύνεται                    
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Ειδικούς Παιδαγωγούς
 2. Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης
 3. Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων
 4. Ψυχολόγους
 5. Λογοθεραπευτές
 6. Εργοθεραπευτές
 7. Κοινωνικούς Λειτουργούς
 8. Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
Τρόπος Διεξαγωγής

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής (Blended Learning) προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:

• Δια ζώσεις εκπαιδευτικές συναντήσεις στο Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στις συναντήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις ζωντανές μεταδώσεις μαθημάτων.
• Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων (με συνεχή τεχνική υποστήριξη-πολύ φιλική διαδικασία προς τους συμμετέχοντες).
• Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.

Οδηγός Σπουδών
Κατεβάστε το/α αρχείο/α: 
Επιστημονική Ομάδα

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχουν διδάκτορες και μεταπτυχιακοί εξειδικευμένοι επαγγελματίες ως επόπτες στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων του προγράμματος.

Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος

Διδακτικές Ενότητες
1η Ενότητα:
Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση
– Παρεμβάσεις
– Σχέδια Διδασκαλίας για τη Γλώσσα
– Συλλογή Στρατηγικών, Διδακτικό Υλικό.
Μαθησιακοί Στόχοι της Ενότητας είναι, οι Επιμορφούμενοι:
• Να γνωρίζουν βασικά ζητήματα σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες
• Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ ΜΔ και παρόμοιων δυσκολιών/διαταραχών
• Να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν τους μαθητές που βρίσκονται σε επικινδυνότητα
• Να αξιολογούν τους μαθητές τους, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αξιολόγησης που παρέχει το πρόγραμμα
• Να σχεδιάζουν διδασκαλίες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη Γλώσσα για παιδιά πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας
2η Ενότητα:
Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά: Σχέδια διδασκαλίας, Συλλογή Στρατηγικών -Διδακτικό υλικό
Μαθησιακοί Στόχοι της Ενότητας είναι, οι Επιμορφούμενοι:
• Να γνωρίζουν βασικά ζητήματα σχετικά με τις Δυσκολίες στα Μαθηματικά και Δυσαριθμησία
• Να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν τους μαθητές που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για δυσαριθμισία
• Να αξιολογούν τους μαθητές τους στα Μαθηματικά, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αξιολόγησης που παρέχει το πρόγραμμα
• Να σχεδιάζουν διδασκαλίες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα Μαθηματικά για παιδιά πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίαςΕποπτευόμενη
Πρακτική Άσκηση 120 ωρών σε μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες σε πραγματικές συνθήκες (π.χ. σχολείο ή κέντρο υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες) στο πλαίσιο « Διδακτικής υποστήριξης μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες» Μαθησιακοί Στόχοι της Ενότητας είναι, οι Επιμορφούμενοι:
• Να σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις σε πραγματικές συνθήκες
• Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έλαβαν στο πλαίσιο του προγράμματος
• Να αξιοποιούν στη διδασκαλία και τις παρεμβάσεις τους το διδακτικό υλικό που έχει προσφερθεί
• Να επιλέγουν και αξιοποιούν κατά περίπτωση την κατάλληλη στρατηγική για την ενίσχυση των γλωσσικών και μαθηματικών βασικών δεξιοτήτων των μαθητών

Κόστος

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των έτοιμων προς χρήση δοκιμασιών ανίχνευσης και αξιολόγησης καθώς και το Διδακτικού Υλικού Παρεμβάσεων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Προσφέρονται σημαντικές εκπτώσεις,

Συγκεκριμένα:
1. Στην περίπτωση της εφάπαξ Καταβολής Διδάκτρων προσφέρεται έκπτωση 20% και το ύψος των διδάκτρων διαμορφώνεται στα 800 ευρώ.
2. Στα μέλη Πολύτεκνων και Τριτέκνων Οικογενειών, Άνεργοι, τους ανθρώπους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία προσφέρεται έκπτωση 10%, και το ποσό διαμορφώνεται στα 900 ευρώ.
3. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, προσφέρεται έκπτωση 30% και το ποσό διαμορφώνεται στα 700 ευρώ.
4. Σε όσους συμμετέχουν σε ομαδική εγγραφή 3 και πάνω ατόμων, προσφέρεται ειδική έκπτωση, μετά από προσωπική συνεννόηση.

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για μία μόνο κατηγορία, π.χ. την κατηγορία με την υψηλότερη έκπτωση, ή την κατηγορία την οποία ο ίδιος θα επιλέξει.
 

Αίτηση

Τρόποι υποβολής αίτησης

(κάνετε κλικ σε έναν από τους παρακάτω τύπους αίτησης)

Ι) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΙΙ) ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΑΙΤΗΣΗ

Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την εκτυπώσιμη αίτηση, παρακαλούμε να την αποστείλετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε:
e-mail: glossa-math_tzivinikou@uth.gr
φαξ: 24210 06487

Τα δικαιολογητικά είναι: α) ταυτότητα, β) πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών γ) αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής δ) (αν υπάρχουν) δικαιολογητικά για ένταξη στις εκπτωτικές κατηγορίες

Στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας:
• E-mail:glossa-math_tzivinikou@uth.gr
• Τηλέφωνο γραφείου 2421074884
• Κινητό τηλέφωνο: 6908677780 & 6977301213

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου
Νέο κτίριο Γρ. 11Α
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:
• Email: learning@uth.gr
• Τηλέφωνα 24210 06366 ώρες γραφείου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & στα Μαθηματικά» έχει ως στόχο οι επιμορφούμενοι:

 • Να γνωρίζουν βασικά ζητήματα σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ ΜΔ και παρόμοιων δυσκολιών/διαταραχών
 • Να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν τους μαθητές που βρίσκονται σε επικινδυνότητα
 • Να αξιολογούν τους μαθητές τους, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αξιολόγησης που παρέχει το πρόγραμμα
 • Να σχεδιάζουν διδασκαλίες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη Γλώσσα ή/και τα Μαθηματικά για παιδιά πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας
 • Να υλοποιούν διδασκαλίες και παρεμβάσεις στη Γλώσσα ή/και τα Μαθηματικά για παιδιά πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας
 • Να χρησιμοποιούν το παρεχόμενο προσαρμοσμένο διδακτικό υλικό
 • Να αναπτύσσουν προσαρμοσμένο διδακτικό υλικό
 • Να αναστοχάζονται σχετικά με τη διδακτική τους πράξη και να αυτοαξιολογούνται ως προς την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών τους στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Επιμόρφωση

Το προτεινόμενο πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και υιοθετεί σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τη μικτή μορφή εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει δια ζώσης μαθήματα και σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στηρίζεται σε βιντεομαθήματα (webinars) τα οποία παράγονται τόσο στα δια ζώσης μαθήματα όσο και σε συνθήκες στούντιο. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι τελευταίας τεχνολογίας και υποστηρίζεται από εξωτερικούς συνεργάτες, υψηλής εξειδίκευσης. Το πρόγραμμα ακολουθεί τις αυστηρές προδιαγραφές των Α+ μαθημάτων. Οι αίθουσες θα ζητηθεί να παραχωρηθούν από την Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Βόλου, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Η τελική διαμόρφωση του προγράμματος θα προκύψει από τη σύνθεση της ομάδας των επιμορφούμενων.

 

Εγγραφές

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & στα Μαθηματικά» είτε online είτε σε έντυπη μορφή.

 

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 1000€ (ή σύμφωνα με την κατηγορία εκπτωτικής πολιτικής που ανήκετε – συμβουλευτείτε τον ενημερωτικό οδηγό).

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

24/5/2017 – 25/6/2017

Έναρξη επιμόρφωσης

Ιούνιος 2017

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος έχει η Επ. Καθηγήτρια Σωτηρία Τζιβινίκου του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και με γνωστικό αντικείμενο «Μαθησιακές Δυσκολίες-Διδακτικές Προσεγγίσεις». Έχει σημαντική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και στην μικτή μορφή εκπαίδευσης.

 

Διαβάστε Επίσης  Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την ένταξη μη τυπικών μεθόδων μάθησης στη γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!