ΠΕ Νηπιαγωγός στη Κοινωφελή ∆ημοτική Επιχείρηση ∆ήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής ∆ημοτική Επιχείρηση ∆ήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. , που εδρεύει στο ∆ήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψη κ. Ζάικου Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 727210 ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.6

Διαβάστε Επίσης  Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!