ΠΕ Ψυχολόγος και ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερβίων-Βελβεντού

Ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας – τ.κ.50 500 – Σέρβια, απευθύνοντάς την στο ∆ήμο Σερβίων-Βελβεντού, Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24643 50127).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.5

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Κοινωνικός Λειτουργός στο Δήμο Ηγουμενίτσας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!