Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού»

Τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου «Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου-Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», κατέθεσε με επιστολή της, καθώς και στη δημόσια διαβούλευση, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» καθώς και τη συμμετοχή της στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του.

Αθήνα: 12/06/2017

ΠΡΟΣ:
κ. Σ. Κοντονή, Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Γ. Σάρλη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δημόσια διαβούλευση επί του σ/ν ‘Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου-Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού’: η απάντηση της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου σας με τίτλο: «Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου-Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σας αποστέλλει την πρότασή της, η οποία αφορά στο Β΄ Μέρος του σ/ν. Αξίζει δε να επισημανθεί ότι η πρόταση που ακολουθεί υποβλήθηκε και ηλεκτρονικά στις 12.06.2017 στην ιστοσελίδα www.opengov.gr

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η ελληνική Πολιτεία μαζί με το πρωτόκολλο που τη συνοδεύει κύρωσε με τον ν.4074/2012 και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, και δη τις απαιτήσεις:

α) της παρ.3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», στην οποία αναφέρεται το εξής: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους».

β) του άρθρου 7 «Παιδιά με αναπηρίες», στο οποίο αναφέρεται ότι: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη απόλαυση, από τα παιδιά με αναπηρίες, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά 2. Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες, το συμφέρον του παιδιού είναι πρωταρχικής σημασίας. 3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα, σχετικά με όλα τα θέματα που έχουν επιπτώσεις σε αυτά και ότι στις απόψεις τους δίδεται η οφειλόμενη βαρύτητα, σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά και ότι τους παρέχεται βοήθεια σε σχέση με την αναπηρία τους και κατάλληλη για την ηλικία τους, ώστε να υλοποιήσουν αυτό το δικαίωμα»,

η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» καθώς και τη συμμετοχή της στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του. Ως εκ τούτου, η Συνομοσπονδία προτείνει το άρθρο 10 του σχετικού σ/ν να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

« Άρθρο 10 – Σύνθεση
1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α. Τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,
β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
δ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ζ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
η. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ι. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ια. Έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού
ιβ. Έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη/Βοηθό Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
ιγ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
ιδ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). […]».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας ως προς το ανωτέρω.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Λυμβαίος

esaea.gr

Διαβάστε Επίσης  Διεθνής Δεκαετία για τους ανθρώπους Αφρικανικής Καταγωγής 2015-2024

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!