Κοινωνική Ευρώπη: Συνοπτικά αποτελέσματα Ευρωβαρόμετρου

Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν η ΕΕ να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη βελτίωση υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων επιθυμεί περισσότερες δράσεις από την ΕΕ για τη δημιουργία μιας «Κοινωνικής» Ευρώπης, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Το 78% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα της Eurostat, τον Μάρτιο του 2017, θέλει περισσότερες δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, ενώ το 63% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η σημερινή δράση της ΕΕ είναι ανεπαρκής. Στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, το 70% των ερωτηθέντων επιθυμεί μεγαλύτερη παρέμβαση από την ΕΕ, ενώ το 49% πιστεύει ότι η σημερινή δράση σε αυτό τον τομέα είναι ανεπαρκής.

Επίσης, το 65% των ερωτηθέντων θα ήθελε να δει περισσότερα ευρωπαϊκά μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρσι.

Το 84% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι ανισότητες στη χώρα τους σήμερα είναι μεγάλες, ενώ το 64% πιστεύει ότι αυτές οι ανισότητες θα αυξηθούν στην επόμενη πενταετία.

Ευρωπαϊκή δράση για μια πιο κοινωνική Ευρώπη

Η τόνωση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας βρίσκονται στην κορφή της ατζέντας της ΕΕ. Για αυτό η Ένωση λαμβάνει μέτρα,  όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020», μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση με στόχο την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στο 75% . Επίσης η ΕΕ βοηθά στην ανεύρεση εργασίας σε όλη την Ευρώπη μέσα από την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES.

Με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η ΕΕ προσπαθεί να βοηθήσει τους πολίτες να εργαστούν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει στήριξη σε άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους εξαιτίας των επιχειρήσουν που κλείνουν ή μετακινούν την παραγωγή τους εκτός ΕΕ.

Η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή βοήθειας στους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), δημιουργήθηκε με σκοπό την στήριξη των νέων που ζουν σε περιφέρειες όπου το 2012 η ανεργία των νέων ήταν υψηλότερη από 25%, ενώ το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την Ευρώπη.

Επίσης, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη δημιουργία της «ευρωπαϊκής πλατφόρμας» για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος καθορίζει τις βασικές αρχές και δικαιώματα προκειμένου να στηρίξει τη δημιουργία δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας και συστημάτων πρόνοιας.

europarl.europa.eu

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!