Παγκόσμια Απασχόληση και Kοινωνική Προοπτική: Tάσεις για τις γυναίκες 2017

Η έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – World Employment and Social Outlook (WESO) – Trends for Women 2017-  παρέχει στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις σχετικά την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας τα τεράστια οικονομικά οφέλη που θα μπορούσαν να κερδηθούν από το γεφύρωμα των έμφυλων χασμάτων. 

Η έκθεση του ILO δείχνει πως το γεφύρωμα των έμφυλων χασμάτων κατά 25% μέχρι το έτος 2025 θα μπορούσε να προσθέσει 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία και να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα.

Το 2017, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό – μόλις πάνω από 49% – είναι σχεδόν 27 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το ποσοστό των ανδρών (Πίνακας 1), και προβλέπεται να παραμείνει αμετάβλητο το 2018.

Πίνακας 1. Πηγή: World Employment and Social Outlook – Trends for Women 2017. Participation rates and gaps for 2017 are projections.

«Το γεγονός ότι το ήμισυ των γυναικών σε όλο τον κόσμο βρίσκεται εκτός του εργατικού δυναμικού ενώ το 58% εξ’ αυτών θα προτιμούσαν να εργάζονται σε αμειβόμενες εργασίες, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που περιορίζουν τις δυνατότητες και την ελευθερία τους για συμμετοχή», Deborah Greenfield, Γενική Υποδιευθύντρια του τμήματος Πολιτικής του ILO.

Όταν οι γυναίκες συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες συναδέλφους τους να οδηγηθούν στην ανεργία.

Παγκοσμίως, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών αγγίζει το 6,2% το 2017, αντιπροσωπεύοντας ένα χάσμα 0,7 εκατοστιαίων μονάδων από το ποσοστό ανδρικής ανεργίας που βρίσκεται στο ποσοστό του 5,5 %. Το 2018, και τα δύο ποσοστά ανεργίας αναμένεται να παραμείνουν σχετικά αμετάβλητα, και ως εκ τούτου θα διατηρηθεί το χάσμα, χωρίς προσδοκώμενη βελτίωση πριν από το 2021 με βάση τις σημερινές τάσεις.

Μεταξύ των εργαζόμενων γυναικών σε όλο τον κόσμο, περίπου το 15% συμβάλλουν στον αγροτικό τομέα σε σύγκριση με ποσοστό πάνω από 5% για τους άνδρες. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου σχεδόν το 36,6% των γυναικών και μόνο το 17,2% των ανδρών απασχολούνται ως αγρότες, η διαφορά είναι μεγαλύτερη κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες.

Η προτίμηση και η απόφαση μιας γυναίκας για συμμετοχή στην αγορά εργασίας και η πρόσβασή της σε ποιοτικές θέσεις εργασίας μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων, της εκπαίδευσης,  των μη-αμειβόμενων εργασιών φροντίδας, της ισορροπίας μεταξύ εργασίας-οικογένειας και της οικογενειακής κατάστασης. Η συμμόρφωση με τον έμφυλο ρόλο παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στον περιορισμό για ευκαιρίες αξιοπρεπούς εργασίας για τις γυναίκες. Για παράδειγμα, το 20% των ανδρών και το 14% των γυναικών θεωρούν ότι δεν είναι αποδεκτό για μια γυναίκα να εργάζονται εκτός σπιτιού.

«Πρέπει να αρχίσουμε, αλλάζοντας τη στάση μας ως προς τον ρόλο των γυναικών στον κόσμο της εργασίας και στην κοινωνία.»  Steven Tobin, επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης

Η Έκθεση καλεί στη λήψη συνολικών μέτρων για τη βελτίωση της ισότητας στις συνθήκες εργασίας και για την αναμόρφωση των έμφυλων ρόλων. Στα μέτρα περιλαμβάνεται η προώθηση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών του επαγγελματικού και κλαδικού διαχωρισμού, η αναγνώριση, η μείωση και η αναδιανομή των μη-αμειβόμενων εργασιών φροντίδας και ο μετασχηματισμός των θεσμικών οργάνων για την πρόληψη και την εξάλειψη των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης κατά των γυναικών και των ανδρών στον κόσμο της εργασίας.

«Οι πολιτικές πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την συμμετοχή στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας πολιτικές που βελτιώνουν της ισορροπία εργασίας-οικογένειας, δημιουργούν και προστατεύουν ποιοτικές θέσεις εργασίας στην οικονομία της φροντίδας και στοχεύουν στο μακροοικονομικό περιβάλλον και την άτυπη οικονομία»  Steven Tobin

Δείτε στο παρακάτω βίντεο μια σύντομη παρουσίαση της Έκθεσης World Employment and Social Outlook (WESO) – Trends for Women 2017,
τα κέρδη και τις απώλειες των γυναικών τον τελευταίο χρόνο, καθώς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν αναφορικά με την εισαγωγή και παραμονή τους στη σημερινή αγορά εργασίας.

 

Διαβάστε Επίσης  Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων | Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020

Πηγή: ilo.org

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!