Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009, και τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε μαθήματα των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μία ξεχωριστή Αίτηση ανά μάθημα στο οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, από 24/7/2017 έως 28/7/2017 και ώρα 14.30 και από 21/8/2017 έως 8/9/2017 και ώρα 14.30.

Για πληροφορίες που αφορούν το Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων. Για λοιπές πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (κα. Β. Τσιάρα, τηλ. 2651007962).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε Επίσης  Teacher - National Contract / Attica @ Danish Refugee Council

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!