Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Συνέλευση του Τμήματος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της ∆ιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθμ. 17/21.06.2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση έργου, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017– 2018, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Χρηματοοικονομική ∆ιοίκηση
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • ∆ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
  3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ),

δηλώνοντας το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εμπίπτουν, έως την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 (σφραγίδα Ταχυδρομείου), στην παρακάτω διεύθυνση:

Τμήμα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Μιχάλων 8, 82 132, Χίος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

τηλ. Γραμματείας: 22710 35112, 35102, e–mail: tde_akad_gram@chios.aegean.gr.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα συνάψουν σύμβαση έργου και με αποδοχές ανάλογες του διδακτικού έργου που θα τους ανατεθεί.

Διαβάστε Επίσης  2 Συμβάσεις στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης"

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!