2 Συμβάσεις στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης»

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιουλίου 2017.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 τα ακόλουθα:

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση, με τον κωδικό/ούς της θέσης/θέσεων για την οποία/οίες εκδηλώνει το ενδιαφέρον του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και εφόσον έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (βλέπε παράγραφο 4 της Προκήρυξης).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται:
  • η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος.
  • η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
  • για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι 01.09.2017, ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
  • η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

       3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, σε μορφή αρχείου doc/.docx ή pdf κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα Europass στα ελληνικά.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να γίνονται σαφείς τεκμηριωμένες αναφορές των προσόντων τους σε σχέση με τα απαιτούμενα της θέσης και τα κριτήρια επιλογής όσο και οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα τους.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr.

Η αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:

  1. το βιογραφικό σημείωμα και
  2. η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Εξωτερικοί Συνεργάτες για θέσεις Διδακτικού Προσωπικού του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!