Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 5008745), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17.05.2017 και σχετικών τροποποιήσεων και διευκρινίσεων, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διδασκαλία μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα επιλέξιμων μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για να διδάξουν ένα από τα εν λόγω μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΘ ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής. Στην ιστοσελίδα https://webrescom.rc.auth.gr/core/auth.html οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, ακολουθώντας τις σχετικές αναρτημένες οδηγίες.

Η προθεσμία υποβολής των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα λήγει την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΠΘ

Διαβάστε Επίσης  Teacher - National Contract / Attica @ Danish Refugee Council

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!