Απόσπαση Προσωπικού στην «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

Η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.) επιδιώκει τη στελέχωσή της με αποσπάσεις πέντε (5) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Ειδικότερα οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ως εξής:

 1. Δυο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού ή ΙΔΑΧ, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη της Αρχής.
 2. Μια (1) θέση μόνιμου προσωπικού ή ΙΔΑΧ, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής.
 3. Μια (1) θέση μόνιμου προσωπικού ή ΙΔΑΧ, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Μεταφραστών/Διερμηνέων, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής.
 4. Μια (1) θέση μόνιμου προσωπικού ή ΙΔΑΧ, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την τεχνική υποστήριξη της Αρχής.
 5. Δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας/κλάδου Κοινωνικών ή Πολιτικών ή Διοικητικών ή Οικονομικών Επιστημών, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Αρχής.
 6. Μια (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας/κλάδου Νομικών, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Αρχής.
 7. Δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας/κλάδου Θετικών Επιστημών, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Αρχής.
 8. Δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας/κλάδου Πληροφορικής, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Αρχής.

Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται στους υπηρετούντες σήμερα, με σχέση εργασίας μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και στα Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στην Αρχή. Οι εργασίες που θα ανατεθούν στους αποσπασμένους θα αφορούν, ανάλογα με τη θέση εργασίας στην οικονομική, διοικητική, τεχνολογική ή την επιστημονική υποστήριξη της Αρχής, ανάλογα με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της κάθε θέσης. Οι προοπτικές εξέλιξης των αποσπασμένων θα διαμορφώνονται με βάση τις επιδόσεις τους και τις ανάγκες οργανωτικής ανάπτυξης της Αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

 1. Αίτηση ανταπόκρισης σε αυτή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση σε μορφή EUROPASS (http://europass.eoppep.gr).
 3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Η υποβολή των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση adipapospaseis@hqa.gr. με την αποστολή, ως συνημμένων, διακριτών αρχείων για τα παραπάνω υπό Γ, 1 και 2, έγγραφα.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.».

Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 30-08-2017 (ώρα 14:00.).

Αναλυτικότερα και Φόρμα Αίτησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

 

Διαβάστε Επίσης  Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ξεκίνησαν οι αιτήσεις

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!