Μικροβιολογία Νερού: Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτισης

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού κύκλου του Προγράμματος Κατάρτισης εξ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού”. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως: 28 Σεπτεμβρίου 2017. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου 2017. 

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Στο σημερινό ασταθές επαγγελματικό και οικονομικό κλίμα η ισχυρή επαγγελματική κατάρτιση και τα επιπλέον του βασικού πτυχίου επαγγελματικά προσόντα προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης ή εξέλιξης στον εργασιακό χώρο. Για όσους επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικοί είτε για να εξασφαλίσουν μια πρώτη εργασία είτε για να ισχυροποιήσουν την επαγγελματική τους θέση, η επιπρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επίτευξης των στόχων τους. Τα προγράμματα κατάρτισης εξ αποστάσεως προσφέρουν την ευκαιρία συμμετοχής σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση χωρίς να απαιτούν μετακινήσεις, χρόνο από τις εργάσιμες ώρες ή συγκεκριμένο ωράριο παρακολούθησης.  

 

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ δύο κατευθύνσεων (πόσιμο νερό/νερά κολύμβησης και αναψυχής) παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα σημαντικό πλέγμα γνώσεων που αφορούν στη σύγχρονη μικροβιολογία του νερού.

 

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται προσφέρουν γνώσεις οι οποίες:

 • Εξοπλίζουν με ουσιαστική αντίληψη των ζητημάτων που αφορούν στην αξιολόγηση της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού που προέρχεται από διαφορετικές πηγές και προορίζεται για διαφορετικές χρήσεις.
 • Επιτρέπουν την ολιστική αντίληψη των τρόπων διαχείρισης της ποιότητας του νερού.
 • Προσφέρουν πρακτικές σύγχρονες μεθοδολογικές γνώσεις για ανίχνευση μικροοργανισμών – δεικτών μικροβιακής ποιότητας νερού και παθογόνων, για εφαρμογές των αρχών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) σε διαχείριση και ποιότητα νερού, για εφαρμογές HACCP σε βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού, επιδημιολογία υδατογενών λοιμώξεων, διαπίστευση εργαστηρίων. 

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ προσφέρεται από τη σύμπραξη των παρακάτω ακαδημαϊκών Εργαστηρίων και Τμημάτων :

 1. Εργαστήριο Υγιεινής (Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας) του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών,
 2. Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης,
 3. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
 4. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ Αθηνών.

 

Η φοίτηση εξ αποστάσεως

Η εξ αποστάσεως φοίτηση προσφέρει στον εκπαιδευόμενο μεγαλύτερη ελευθερία από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.  Είναι τρόπος εκπαίδευσης που δεν κάνει διάκριση μεταξύ ηλικιών και μπορεί να την παρακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος σε κάθε φάση της επαγγελματικής του ζωής. Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της μικροβιολογίας του υδάτινου περιβάλλοντος, η οποία θα τους φανεί χρήσιμη στην προώθηση της καριέρας τους, στην απόκτηση πρώτης εργασιακής απασχόλησης, είτε στη βελτίωση των γενικών τους γνώσεων στο αντικείμενο. Δίνει τις ίδιες δυνατότητες σε ενδιαφερόμενους από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, εφόσον διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει τις σπουδές του ενώ εργάζεται, φροντίζει τα παιδιά του ή ταξιδεύει.

 

Τι σημαίνει παρακολούθηση εξ αποστάσεως

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευόμενος να μελετά ΟΛΑ τα κείμενα που δίδονται μέσω διαδικτύου, καθώς και τα συμπληρωματικά. Εφόσον παραπέμπεται σε δικτυακούς ιστότοπους (links) πρέπει να μελετά το σχετικό υλικό. Είναι σημαντικό ο εκπαιδευόμενος να μελετά, κατανοεί και μαθαίνει τα θέματα που διδάσκονται σε κάθε ενότητα, ώστε να αποκτήσει τις γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης.

Η παράδοση όλων των εργασιών στο τέλος κάθε εβδομαδιαίας ενότητας είναι υποχρεωτική.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως δεν είναι πιο εύκολο από την παρακολούθηση συμβατικών μαθημάτων. Προσφέρει μεν την ευχέρεια παρακολούθησης στον χρόνο που διαθέτει ο κάθε σπουδαστής και από το σπίτι, αλλά απαιτεί αυτοέλεγχο και καλή οργάνωση του χρόνου εκ μέρους του σπουδαστή.

Κάθε καθηγητής που διδάσκει μια ενότητα είναι διαθέσιμος καθ’όλη την διάρκειά της για να απαντά σε ερωτήσεις και να δίνει διευκρινήσεις, συμπληρωματική βιβλιογραφία κλπ.

 

 

 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τετράμηνου προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν τα εφόδια να μπουν στην αγορά εργασίας με δεξιότητες που οι εργοδότες σε όλη την Ευρώπη αναγνωρίζουν και αμείβουν.

 

Σημαντικές ημερομηνίες !

Υποβολή αιτήσεων έως: 28 Σεπτεμβρίου 2017

Έναρξη προγράμματος: 2 Οκτωβρίου 2017 

Διάρκεια προγράμματος: 4 μήνες

Μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση-Συμμετοχής  και να την στείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@watermicro-eclass.net

 

Σύντομη περιγραφή

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: Πόσιμο Νερό και Νερά Κολύμβησης και Αναψυχής. Ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει μία από αυτές, είτε και τις δυο ταυτόχρονα. Ανάλογα με την κατεύθυνση που θα παρακολουθήσει θα του απονεμηθεί και το Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Το Πρόγραμμα διαιρείται σε 8 μαθησιακές ενότητες (modules) διάρκειας δυο εβδομάδων η κάθε μία. Τρεις ενότητες είναι κοινές για τα 2 προγράμματα, και η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική. Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν  όλο το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν και τις 11 ενότητες.

 

 

Για κάθε ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (module) οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται είναι οι εξής:

 • Με την έναρξη της διδασκαλίας της ενότητας ενημερώνεται ο εκπαιδευόμενος για το εκπαιδευτικό υλικό: σημειώσεις, ηλεκτρονική παρουσίαση με power point, κεφάλαιο ή κεφάλαια από ένα ή περισσότερα βιβλία, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά κ.ά. κατά την κρίση του διδάσκοντα και τις ανάγκες της ενότητας.
 • Υποδεικνύεται ένας ή περισσότεροι δικτυακοί τόποι (sites) από τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες ή να ενημερώνονται και οδηγίες χρήσης του υλικού.
 • Κατά την διάρκεια που διδάσκεται κάθε ενότητα (module) ο καθηγητής μπορεί να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό, η μελέτη του οποίου να προϋποθέτει κατανόηση των προηγουμένων.
 • Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετά προσεκτικά την ύλη. Εφόσον παραπέμπεται σε συνδέσεις στο διαδίκτυο πρέπει να μελετά το σχετικό υλικό.
 • Αφού μελετήσει το υλικό ο εκπαιδευόμενος μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις προς τον διδάσκοντα ζητώντας διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία. Οι ερωτήσεις έχουν στόχο να κατανοήσει ο σπουδαστής πλήρως την ύλη.
 • Πριν το τέλος της χρονικής περιόδου που αναλογεί σε κάθε module ο σπουδαστής απαιτείται να υποβάλει δια του διαδικτύου, απαντήσεις σε ερωτήσεις (με τη μορφή πολλαπλών επιλογών) σχετικές με το αντικείμενο ή να γράψει ένα σύντομο δοκίμιο.
 • Οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται μέχρι την τελευταία Κυριακή της ενότητας.
 • Η Βαθμολογία αποστέλλεται τις επόμενες μέρες.

 

Για κάθε ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται είναι οι εξής:

Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

Πλήρης παρακολούθηση των θεμάτων που αναπτύσσονται είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν, εφ’ όσον το επιθυμούν να συμμετέχουν σε εργαστηριακές επιδείξεις και να εφαρμόσουν μεθόδους ανίχνευσης μικροοργανισμών από νερό και εφαρμογές κανόνων επιδημιολογίας κατά τη διάρκεια σεμιναρίου διάρκειας μιας εβδομάδας στο Παν/μιο Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδος οι εκπαιδευόμενοι θα εξεταστούν γραπτά στα μαθήματα που διδάχθηκαν.

Η μετάβαση, παραμονή και διατροφή του κάθε σπουδαστή στην Πάτρα θα γίνει με ευθύνη και έξοδά του.

Για την παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του Προγράμματος είναι απαραίτητη η χρήση εργαστηριακής ποδιάς, την οποία κάθε σπουδαστής πρέπει να φέρει μαζί του.

 

Μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση-Συμμετοχής  και να την στείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@watermicro-eclass.net

 

> Υποστήριξη προς τους εκπαιδευόμενους

Ηλεκτρονική επικοινωνία με το διδάσκοντα γίνεται καθημερινά την περίοδο που διδάσκεται κάθε ενότητα.

Εφόσον ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί συμπληρωματικές πληροφορίες μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το διδάσκοντα. Ο διδάσκων μπορεί να υποδείξει πρόσθετη βιβλιογραφία ή δικτυακούς τόπους άντλησης πληροφορίας.

Εάν ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί να μελετήσει σε μεγαλύτερο βάθος κάποιο από τα θέματα που διδάσκονται, υπάρχει η δυνατότητα να συζητήσει με τον διδάσκοντα τον τομέα του ενδιαφέροντός του και ο διδάσκων να του αναθέσει εργασία που να περιστρέφεται γύρω από το θέμα ή να του υποδείξει σχετική βιβλιογραφία.

 

> Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πληροφορία

–    Κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο διαδίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

–    Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή που προαπαιτούνται είναι η χρήση word και η ευχέρεια αναζήτησης πληροφορίας από το διαδίκτυο.

 

Πρακτική Εξάσκηση – Εξετάσεις

 Οι εκπαιδευόμενοι έχουν δικαίωμα να  παρευρίσκονται στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής, κατά την τελευταία εβδομάδα της εκπαίδευσης. Θα λάβουν μέρος στο Πρακτικό μέρος του Προγράμματος Κατάρτισης που θα γίνει την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Η Πρακτική Εξάσκηση περιλαμβάνει:

Επίδειξη των καλλιεργητικών και μοριακών μεθόδων ανίχνευσης μικροοργανισμών από νερό

Οι σπουδαστές θα κληθούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες απομόνωσης μικροοργανισμών δουλεύοντας στον πάγκο

Η χρήση εργαστηριακής ποδιάς είναι υποχρεωτική

 

Β Πρακτικές ασκήσεις επιδημιολογίας

μελέτη και εκτίμηση επιδημιολογικών δεδομένων

 

Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να απαντούν σε σύντομα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 Στη συνέχεια οι σπουδαστές θα εξετασθούν γραπτά ηλεκτρονικά

 

Δίδακτρα

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ προσφέρει δύο Κατευθύνσεις: α) Πόσιμα Νερά και β) Νερά Κολύμβησης και Αναψυχής.

Το κόστος του Προγράμματος ορίζεται στα 250 € ανά Κατεύθυνση, και έχουν θεσπιστεί δύο δόσεις για την εξόφληση του. Δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ο σπουδαστής και τις δυο Κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό κόστος είναι 500 €

Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής οι υποψήφιοι σπουδαστές ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έγκριση ή όχι της αίτησής τους και λαμβάνουν οδηγίες για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

 

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

Σε ανέργους καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέρεται έκπτωση 20% επί του ποσού των διδάκτρων.

Οι δικαιούχοι έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

Διδάσκοντες

 

Μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση-Συμμετοχής  και να την στείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@watermicro-eclass.net

 

Διαβάστε Επίσης  Τηλεδιαλέξεις ανοιχτές για το ευρύ κοινό από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 24 – 31 Μαρτίου 2020

Κράτα το

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!