Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (ERASMUS+2014-2020 / Τομέας Νεολαίας)

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματός ERASMUS+ για τον Τομέα της Νεολαίας έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 4899/2/02-08-2017. Aπόφαση του Δ.Σ./ ΙΝΕΔΙΒΙΜ απευθύνει πρόσκληση για την Υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2014-2020 για τον Τομέα της Νεολαίας.

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Συνεργάτη Συντονιστή Εθνικής Μονάδας Συντονισμού
ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΙΣ Συνεργατών Χειριστών Υποστήριξης Σχεδίων
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Συνεργάτη Επικεφαλής Οριζόντιων Υπηρεσιών
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Συνεργάτη Χειριστή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Καθήκοντα Λογιστικής Διαχείρισης του Έργου)
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Συνεργάτη Χειριστή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Καθήκοντα Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου)
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Συνεργάτη Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Έργου
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Συνεργάτη Γραμματείας Οριζόντιων Υπηρεσιών
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Συνεργάτη Επικεφαλής Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής
ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ Χειριστών Υποστήριξης Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής

Προθεσμία Υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017, ώρα 13:00  

Οι προτάσεις , συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως ή με μέσω ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος, με τις εξής ενδείξεις:

Προς το:
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθηση
Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας,
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ 111 43,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ERASMUS+ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Για τη θέση συνεργάτη … ( κατηγορία θέσης )

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα τηλέφωνα 213 131 4663-4.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Διαβάστε Επίσης  Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ξεκίνησαν οι αιτήσεις

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!