ΠΕ Νηπιαγωγός στο Δήμο Χερσονήσου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, που εδρεύει στο Δήμο Χερσονήσου Ν.Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, Ελευθερίας 50, Τ.Κ. 70014, Λ. Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη κας Αργυράκη Μ. (τηλ. επικοινωνίας: 2897022840) ή κας Μπορμπουδάκη Π. (τηλ. επικοινωνίας: 2897340052).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από : 08.09.2017 έως 18.09.2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε Επίσης  Νοσηλευτής / νοσηλεύτρια πεδίου στους Γιατρούς του Κόσμου - Αττική

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!