Εκπαιδευτής Ενηλίκων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ. και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τις 30/06/2018 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Εκπαιδευτής Ενηλίκων / 1 άτομο / 4.500,00 € / έως 30.06.2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ένα (1) άτομο για οργάνωση μαθημάτων που απευθύνονται σε νέους/έφηβους και ενήλικες Ρομά με σκοπό το γραμματισμό και την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνέχιση των σπουδών τους σε σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Τόπος Απασχόλησης Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  1. Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Τμημάτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ομότιμων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 100 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  1. Εντοπιότητα (Πτολεμαϊδα / Κοζάνη).
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής
  3. Διδακτική εμπειρία σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  4. Επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  5. Συνέντευξη

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου, Πύργος Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, 2ος Όροφος, τκ 56124, Θεσσαλονίκη, τις ώρες 09:00 έως 12:00 έως τις 25/10/2017 και ώρα 12:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 991239 /1244. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310-994026, 4009, 4082.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε Επίσης  3 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για τη Διοικητική Υποστήριξη των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!