Θέσεις για τη στελέχωση του SAFE ZONE για ασυνόδευτα ανήλικα στα Ιωάννινα

Προκηρύξεις Θέσεων για τη στελέχωση του SAFE ZONE για ασυνόδευτα ανήλικα στα Ιωάννινα.

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις στην πόλη των Ιωαννίνων με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

 

1. (1) ΜΙΑ Θέση ΟΔΗΓΟΥ με κύρια αρμοδιότητα τη μεταφορά του προσωπικού, των ανηλίκων και ειδών που σχετίζονται με τη Δομή.

Απαραίτητα προσόντα:
• Απολυτήριο λυκείου.
• Άδεια οδήγησης Β΄ ή/και Γ΄ κατηγορίας.
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οδηγού.

Επιθυμητά προσόντα:
• Γνώση Αγγλικών.
• Εθελοντική εργασία.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 15/10/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

 

2. (2) ΔΥΟ Θέσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ.

Απαραίτητα προσόντα:
• Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
• Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιθυμητά προσόντα:
• Άδεια οδήγησης.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
• Εθελοντική εργασία.
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
• Εμπειρία στην παιδική προστασία.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 15/10/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

 

3. (1) Θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Ψυχολογίας.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
• Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιθυμητά προσόντα:

• Άδεια οδήγησης.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
• Εθελοντική εργασία.
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
• Εμπειρία στην παιδική προστασία.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 15/10/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

 

4. (1) ΜΙΑ Θέση ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Παιδαγωγικής.
• Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και  εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:
• Άδεια οδήγησης.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
• Εθελοντική εργασία.
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση Γαλλικών, Γερμανικών).

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 15/10/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

 

5. (3) Τρεις Θέσεις ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (Αραβικά μία (1), Φαρσί μία (1), Ορντού μία (1))

Απαραίτητα προσόντα:
• Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
• Γνώση Αραβικών, Φαρσί /Νταρί (Μητρική Γλώσσα) ή Ουρντού.
• Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:
• Άδεια οδήγησης.
• Γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας.
• Εμπειρία στην επαφή με δημόσιες υπηρεσίες.
• Εθελοντική εργασία σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην αρωγή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 15/10/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ

 

6. (7) Επτά Θέσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Απαραίτητα προσόντα:
• Απολυτήριο λυκείου.
• Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην φροντίδα παιδιών.
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να  εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
• Τίτλος σπουδών παιδαγωγικών, κοινωνικών και άλλων συναφών σχολών.
• Άδεια οδήγησης.
• Εθελοντική εργασία.
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 15/10/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

7. (1) ΜΙΑ Θέση ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Νομικής
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
• Διετή επαγγελματική εμπειρία σχετική με την προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, καθώς και σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητημάτων παιδικής προστασίας.
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

Επιθυμητά προσόντα:
• Άδεια οδήγησης.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
• Εθελοντική εργασία.
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 15/10/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε Επίσης  2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωρίδος

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!