Παρουσίαση του Έργου: Πρακτικές και προσεγγίσεις ένταξης και ενδυνάμωσης γυναικών μεταναστών και προσφύγων στην εκπαίδευση ενηλίκων με έμφαση σε ζητήματα εργαλείων, σχεδιασμού παρεμβάσεων, μεθόδων διδασκαλίας και παραγωγής υλικού

Αντώνης Πύργος

Σύμβουλος στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής ένταξης, της μετανάστευσης, της αγοράς εργασίας

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, μετανάστευση, προσφυγικό, ευρωπαϊκά προγράμματα

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης πρακτικών ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, ανάπτυξης προσεγγίσεων διαπολιτισμικής επαφής, αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας φορέων εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, καθώς και η υλοποίηση πρωτότυπων και καινοτόμων κοινωνικών-εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων η Alternative Innovative Development (A.I.D.) σε συνεργασία με την οργάνωση Intercultural Association Mobility Friends (I.A.M.F.) προχώρησαν σε εφαρμογή και υλοποίηση του έργου «Πρακτικές και προσεγγίσεις ένταξης και ενδυνάμωσης γυναικών μεταναστών και προσφύγων στην εκπαίδευση ενηλίκων με έμφαση σε ζητήματα εργαλείων, σχεδιασμού παρεμβάσεων, μεθόδων διδασκαλίας και παραγωγής υλικού».

Ως οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κοινωνίας και των αναγκών της, η A.I.D. λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που επικρατεί στην Ελλάδα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, σχεδιάζοντας ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ειδικά για γυναίκες μετανάστες – πρόσφυγες.

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι το κλειδί για τη βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφοράς και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας στα διεθνή πρότυπα, βασικές προτεραιότητες που προάγει το έργο. Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας εργασίας των εργαζόμενων με γυναίκες μετανάστες – πρόσφυγες και κατ ‘επέκταση η βελτίωση των οργανωτικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ορθές πρακτικές.

Μέσω του έργου η Κοινοπραξία επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους με γυναίκες μετανάστες – πρόσφυγες ώστε να αναβαθμίσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους, να λάβουν τεχνογνωσία, πρακτικές τεχνολογικής μετακίνησης, εργαλεία και μεθόδους εργασίας για την ενδυνάμωση και ενσωμάτωση των γυναικών.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 9 άτομα από τα 45 που απαρτίζουν την ομάδα δράσης των οργανώσεων και λόγω της πολυπλοκότητας και της ολιστικής προσέγγισης που απαιτεί το θέμα, οι επιστημονικές ειδικότητες των συμμετεχόντων είναι ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και άτομα με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, την οργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων και το συντονισμό των εθελοντών.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την κινητικότητα των εργαζομένων και των μελών είναι η ανάπτυξη και ανάδειξη της ποιότητας του έργου και των προσφερόμενων υπηρεσιών των οργανώσεων μέσα από την εκπαίδευση των εργαζομένων και των μελών. Οι δράσεις και τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα βοηθήσουν τόσο στη διάδοση της γνώσης για την υπόλοιπη κοινότητα, όσο και στην ανάγκη για δικτύωση και αναβάθμιση της ποιότητας της προσφερόμενης εργασίας υιοθετώντας ορθές πρακτικές από άλλες χώρες της ΕΕ, την εξέλιξη και την πρόοδο των οργανώσεων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και πρακτικές, την αποτελεσματική προώθηση της πολυπολιτισμικότητας, την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του πολιτισμού, την ενσωμάτωση της γνώσης χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων για την πρόληψη της βίας των γυναικών και την εμβάθυνση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Σε τοπικό επίπεδο, η Κοινοπραξία εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των άλλων οργανώσεων να αναλάβουν δράση σχετικά με το θέμα της ενδυνάμωσης των γυναικών μεταναστών – προσφύγων ή γενικά σε θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση χωρίς να διστάζουν για την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων καθώς επίσης και για την ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών που ασχολούνται με πρόσφυγες – μετανάστες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κοινοπραξία στοχεύει να λειτουργήσει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας τους, αλλά και μέσω της συμμετοχής στο ευρωπαϊκό κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας.

Με την ολοκλήρωση της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Europass και σε όλα τα στάδια του έργου θα εφαρμοστεί Ποιοτική Αξιολόγηση μέσω της χρήσης κατάλληλων εργαλείων συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια, παρατήρηση, βιογραφικά, αφηγηματική συνέντευξη) που θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση ανάλυση σε σχέση με τους αρχικούς στόχους, τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τις γνώσεις πριν και μετά την εκπαίδευση.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Έργο «Πρακτικές και προσεγγίσεις ένταξης και ενδυνάμωσης γυναικών μεταναστών και προσφύγων στην εκπαίδευση ενηλίκων με έμφαση σε ζητήματα εργαλείων, σχεδιασμού παρεμβάσεων, μεθόδων διδασκαλίας και παραγωγής υλικού»: http://contactaidorg.wixsite.com/practicesempowerment

 

Διαβάστε Επίσης  Δωρεάν υπηρεσίες της Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης "11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ"

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!