1 άτομο για την επιστημονική εποπτεία του έργου των στελεχών των δομών / Παρακολούθηση της δράσης των δομών | ΚΕΘΙ (Αθήνα)

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) προσκαλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Το Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου τομέα 2014 -2020», πρόκειται να αναθέσει έργο σε συνολικά ένα (1) άτομο , σύμφωνα με τον κάτωθι ΠΙΝΑΚΑ Α:

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εύτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.), στην ακόλουθη διεύθυνση: Φαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ. 106 81 –Αθήνα, Υπόψη: Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Επιτροπής για την υπ’αριθμ 3/2017 – MIS 5000490 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αναλυτικές πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕΘΙ

Διαβάστε Επίσης  Facility Coordinator @ International Organization for Migration / Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!