2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί και ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Διονύσου, Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65 απευθύνοντάς την στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας Σεβαστής Χόνδρου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2030 653/627).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.5

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και ΠΕ Ψυχολόγος στον Ενιαίο Φορέα Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Σκύδρας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!