3 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για τη Διοικητική Υποστήριξη των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4516 και τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης» (εφεξής «πρόγραμμα»)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται να συνάψει τις παρακάτω συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Αντικείμενο έργου: Διοικητική Υποστήριξη των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες

Τόπος εκτέλεσης έργου (1η και 2η ανάθεση): Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Τόπος εκτέλεσης έργου (3η ανάθεση): Ηράκλειο, Πανεπιστημιούπολη Βούτες

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Νοέμβριος 2017

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet)
  • Γνώση Αγγλικής

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στις Κοινωνικές ή Οικονομικές Επιστήμες (1 τίτλος).

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr μέχρι και τις 02-11- 2017 (ώρα 14:00).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε Επίσης  Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 15Κ/2017

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!