Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ενός Διερμηνέα Φαρσί –Νταρί (Farsi-Dari) με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Ανακοίνωση –Επαναπροκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) Διερμηνέα Φαρσί –Νταρί (Farsi-Dari) με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

 

ΤΟ Ν.Π.Ι.Δ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

 

Ανακοινώνει
 

Την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος, κατόπιν μη σύναψης μίσθωσης έργου με τον κ. ΡΑΧΜΑΤ ΑΣΛΑΜΙ  διερμηνέα Φαρσί –Νταρί στο πρόγραμμα στέγασης προσφύγων καθώς πριν την ανάληψη του έργου δεν μπόρεσε να προχωρήσει σε σύναψη μίσθωσης έργου με την Κοινωφελή Επιχείρηση λόγω προσωπικών δυσκολιών, και με δεδομένη την έλλειψη επιλαχόντων υποψηφίων στην ειδικότητα, να επαναπροκηρύξει την θέση του Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου μιας θέσης (1) της ανωτέρω ειδικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017.

Δυνατότητα παροχής εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου :

–  Ενός (1) Διερμηνέα που να γνωρίζει Φαρσί-Νταρί (Farsi-Dari)

Με τα εξής προσόντα :

1.Διερμηνέας που να γνωρίζει Φαρσί-Νταρί(Farsi-Dari)

1.    Περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες :

  • Αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας για τους ωφελούμενους και έχει στην ευθύνη του 10 διαμερίσματα.
  • Για το σκοπό αυτό συνοδεύει τους ωφελούμενους όταν κρίνεται απαραίτητο
  • Συνδράμει στη λήψη ιατρικού ιστορικού

2.    Προσόντα:

2.1 Απαραίτητα

  • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Άριστη γνώση Φαρσί-Νταρί (Farsi-Dari)

2.2 Επιθυμητά/ συνεκτιμώμενα

  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ή γνώση σχετική με το αντικείμενο που περιγράφεται στο 5.1 και ειδικότερα στη διαχείριση κοινωνικών δομών και εν γένει ομάδων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) power point
  • Δυνατότητα παροχής εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου
  • Μηνιαία αμοιβή : 1.500,00 ευρώ (Συνολικό κόστος)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν:

Ø  Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

Ø  Βιογραφικό Σημείωμα

Ø  Τίτλο σπουδών και απόδειξη των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων της αντίστοιχης ειδικότητας.

Ø  Απόδειξη εμπειρίας με προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ή συστατικές επιστολές

 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να υποβάλουν αίτηση  με  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

I.  είτε αυτοπροσώπως,

II.  είτε  με άλλο  εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,    εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή

III. είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/ση (e-mail): kednfnx@gmail.com

 

Πληροφορίες: κ. Αιμιλία Κοντογιάννη (210 – 2523584), από τις 9:00πμ έως και τις 17:00μμ τις εργάσιμες ημέρες.

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 8/11/2017 έως και 13/11/2017 στις 15:00μμ στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Αναργύρων 9 στην Ν. Χαλκηδόνα. Παραλαβή από την κα. Κοντογιάννη Αιμιλία από τις 9:00πμ έως και τις 17:00μμ και ηλεκτρονικά έως 13/11/2017 στις 15:00μ.μ.. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιοτήτων μέσω ταχυδρομείου. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 14/11/2017 το απόγευμα και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν έως και την Δευτέρα 13/11/2017.

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Διαβάστε Επίσης  Ειδικός Επιστήμονας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!