Κοινωνικός Λειτουργός και Ψυχολόγος στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

προσωπικό συνολικού αριθμού 12 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 και κατ́ ανώτατο έως τις 31/12/2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ το ιατρικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης για τη στήριξη του Έργου 5 «Διαχείριση – Τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ – Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)»

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 99, παρ. 2 του Ν. 4486/2017 κατόπιν σχετικής έγκρισης με απόφαση Δ.Σ. όπως προβλέπεται και ορίζεται και από την υπ’ αρ. 30/18 – 10 – 2017 απόφαση Δ.Σ.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο για μία θέση. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για πλέον της μίας θέσης ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται για όλες τις θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα ακολούθως αναφερόμενα παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων τη ειδικότητας-θέσης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 11/11/2017 έως και 20/11/2017, ώρα 14.00 ως εξής:

α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ

β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών

 

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται

α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή

β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 22/11/2017, ώρα 14.00.

 

Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 12.00-15.00 στο τηλέφωνο 210.2447698.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

βρείτε την αίτηση εδώ

Διαβάστε Επίσης  Ειδικός Επιστήμονας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!